LIDL ČR: Zálohování PET lahví a nápojových plechovek? Už zkoušíme předem jejich zpětný odběr

 

Připomeňte si úspěchy loňských vítězů prestižního ratingu Top Odpovědná firma 2023.

Pro letošní ročník jsme již spustili registraci – https://www.odpovednefirmy.cz/cena-top/top-of/491/top-odpovedna-firma-2024.html?pg= – firmy mohou přihlašovat své strategie a projekty celkem v sedmi kategoriích. Mottem letošního ročníku je Udržitelnost v Inovacích – zejména s ohledem na klíčový význam inovací v rámci „Zelené dohody pro Evropu“.


Společnost Lidl Česká republika se loni zařadila mezi třicet nejlepších odpovědných firem v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023. Firma zároveň uspěla v kategorii TOP Odpovědná firma v životním prostředí, a to s projektem S Lidlem šetříme jídlem.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

Společnost Lidl Česká republika si stanovila za cíl snížit své provozní emise o 80 % do roku 2030 a zároveň motivovat své dodavatele, kteří odpovídají za 78 % emisí, aby si stanovili vlastní klimatické cíle na základě kritérií SBTi. Prvním krokem byl v roce 2022 stoprocentní přechod na zelenou energii,“ uvedla CSR specialistka společnosti Lidl Česká republika Czech s.r.o. Eliška Froschová Stehlíková.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Chceme pokročit v digitalizaci našich služeb a podpořit tím zákaznický komfort a rychlost nákupu současně s úsporou našich provozních nákladů. S tím souvisí například zavedení digitálních cenovek, které významně omezí použití papíru i čas spojený s aktualizacemi nacenění. Dále rozšiřujeme počet samoobslužných pokladen, na něž bude možné do budoucna navázat další služby, jako například samoskenování mobilem. Chceme rozšířit využití aplikace Lidl Plus a pokračovat ve snižování množství papírových letáků. Inovačním projektem, který výrazně ovlivnil celý český retail, je projekt „S Lidlem šetříme jídlem“, který omezuje plýtvání potravinami a snižuje vznik přebytků neprodaných potravin.

Dalším významným projektem je zpětný odběr PET lahví a nápojových plechovek, který postupně rozšíříme z několika „pilotních“ prodejen na podstatně větší počet míst napříč Českem. Vycházíme vstříc zájmu zákazníků vracet nápojové obaly v několikaletém předstihu před zavedením systému zálohování, který připravují státní regulační orgány. Stále intenzivněji také zavádíme fotovoltaiku jako alternativu ke spotřebě síťové energie. Inovačních projektů, které uvádíme v život, je celá řada.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

V rámci společné klimatické strategie skupiny Schwarz se Lidl Česká republika v srpnu 2020 oficiálně připojil k iniciativě Science Based Targets Initiative (SBTi). Po sestavení kompletní klimatické bilance a analýze CO2 byla definována podle metodiky SBTi opatření k redukci, eliminaci nebo kompenzaci emisí CO2 v provozu i v dodavatelském řetězci. Společnost Lidl Česká republika si stanovila za cíl snížit své provozní emise o 80 % do roku 2030 a zároveň motivovat své dodavatele, kteří odpovídají za 78 % emisí, aby si stanovili vlastní klimatické cíle na základě kritérií SBTi.

Prvním krokem byl v roce 2022 stoprocentní přechod na zelenou energii. Poté následovala další opatření, jako např. podpora fotovoltaiky a elektromobility, energické úspory či zavádění vozů na alternativní pohon do naší logistiky.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Rating TOP odpovědná firma nám každoročně pomáhá již při vyplňování formuláře k jisté sebereflexi. Hloubka a komplexnost ratingu nám umožňuje zamyslet se, jestli jdeme správným směrem a jestli pokrýváme dostatečnou šíři témat udržitelnosti. Při samotném vyhlášení a evaluaci pak máme možnost nejen srovnání s ostatními firmami, ale i odborný vnější vhled na naše aktivity.

O společnosti Lidl Česká republika

Společnost se výrazně zaměřuje na udržitelnost a sociální odpovědnost ve všech aspektech svého podnikání. Od svého vstupu na český trh se LIDL neustále snaží minimalizovat svůj ekologický dopad a zároveň poskytovat zákazníkům kvalitní a cenově dostupné produkty. LIDL se zavázal k rozsáhlým iniciativám v oblasti udržitelnosti. Patří sem snižování spotřeby plastů prostřednictvím postupného odstraňování jednorázových plastových výrobků a nahrazování ekologičtějšími alternativami. Společnost také aktivně podporuje recyklaci a zavádí obaly, které jsou snadno recyklovatelné. Kromě toho LIDL pracuje na zvyšování energetické účinnosti svých prodejen a logistických center, využívá obnovitelné zdroje energie a investuje do technologií, které snižují emise skleníkových plynů.

V oblasti sortimentu se LIDL zaměřuje na rozšiřování nabídky bio produktů a výrobků s certifikáty udržitelnosti, jako je Fairtrade, což podporuje odpovědnou spotřebu a etické obchodní praktiky. Společnost také podporuje lokální producenty a farmáře, čímž přispívá k rozvoji místní ekonomiky a snižuje uhlíkovou stopu spojenou s přepravou zboží.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts