Lídři udržitelnosti 2019

 

Každoročně v létě vydávají americké organizace Globescan a SustainAbility výsledky průzkumu mezi 800 experty z byznysu, veřejného sektoru, akademické sféry a neziskového sektoru ze 78 zemí na téma, kdo jsou podle nich globální lídři v udržitelnosti a jak hodnotí vývoj v této oblasti od roku 1992, kdy zasedal Summit Země v Rio de Janeiro.

Součástí šetření bylo, jaké firmy jsou vnímány jako udržitelné ve smyslu integrace principů udržitelnosti do firemních strategií. Dále jaké globální problémy jsou považovány za nejvíce ohrožující a také jaké nevládní organizace přispívají k prosazování udržitelné agendy.

A jaké jsou nejvíce oceňované firmy? Již poněkolikáté si drží první příčku společnost Unilever. Následují Patagonia, Ikea, Natura a Danone. Skupinu uznaných dále doplňují Nestlé, Tesla a M&S. A co lídry udržitelnosti spojuje? Dle většiny dotazovaných je to skutečnost, že integrují hodnoty udržitelnosti a udržitelnost tvoří součást jejich ‚core businessu‘. Liší se také dominance firem dle regionů – Patagonia vítězí mezi respondenty v Severní Americe, Natura v Latinské Americe a v Evropě vedou Ikea a Unilever, naopak v Asii je to společnost Toyota.

A kdo podle expertů nejvíce globálně přispívá k udržitelnému rozvoji? Jsou to nevládní organizace WWF, Greenpeace, WRI a Oxfam. Nejhůř je v prosazování změny hodnocen právě soukromý sektor, institucionální investoři a národní vlády. Oproti minulým letům narůstá vliv municipalit a občanských hnutí.

Za top 3 nejpalčivější globální problémy jsou letos shodně oslovenými formami označovány klimatická změna, úbytek biodiverzity a nedostatek vody. Problém plastového znečištění, který je často předmětem diskusí a plní titulky médií, zaujal v první ‚pětce‘ páté místo pouze v regionu Severní Ameriky, v dalších se umístil kolem desátého místa.

A co je synonymem pro regenerativní ekonomiku? Nejčastěji experti skloňovali termíny cirkulární.

Čím bychom se mohli z výzkumu inspirovat, jak na udržitelný byznys? Nelakovat své aktivity nazeleno, ale začlenit principy udržitelnosti do firemní strategie a core byznysu. Spolupracovat na rozličných tématech/projektech s dalšími partnery, včetně nevládních organizací. Nepodléhat trendovým tématům, ale držet se dlouhodobě svých prioritních oblastí s přihlédnutím k aktuálnímu globálnímu a lokálnímu dění. A v neposlední řadě inspirovat se od zkušenějších.

Více detailů zde: https://globescan.com/2019-sustainability-leaders-report/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts