Mladí lidé chtějí vytvářet hodnoty, netouží po práci v kanceláři

 

Nosné téma letošního prvního neformálního diskuzního setkání s názvem MLADÍ A PRÁCE bylo jak generace ‚millennials‘ mění metodiku náboru a hledání nových talentů na trhu práce. Osobnosti českého byznysu, zástupci firem, veřejného i akademického sektoru mezi sebou sdíleli názory a příklady dobré praxe.

FIS8743-300x189„S nástupem novodobé generace absolventů škol na pracovní trh se diametrálně rozchází očekávání zaměstnavatelů i mladých. Například talenty z velice početné generace millennials (tj. narozené v letech 1980 – 1990) vystihuje flexibilita a vědomí, jakým směrem se chtějí v životě ubírat. Tato generace má už jiné potřeby i životní priority.“ Těmito slovy společně s představením hlavních řečníků zahájil letošní první ze série úspěšných diskuzních setkání Vesselin Barliev, ředitel pro vnější vztahy. Barliev podotknul, že podle nedávného průzkumu 70 % mladých lidí chce pracovat pro firmy, které nedrancují přírodní zdroje a chovají se udržitelně. Na druhé straně pouze 14 % zaměstnavatelů již změnilo svůj způsob práce a 33 % o změně teprve uvažuje.

FIS_7564-300x184Podle čeho si budou vybírat svého budoucího zaměstnavatele nejúspěšnější absolventi škol? Tato otázka byla
v úvodu připravena pro nejmladší účastníky setkání. Lukáš Kotlár, student z Open Gate, který je zároveň šéfredaktorem časopisu Zámeček určený pro dětské domovy, je jedním z úspěšných příkladů, kdy romský mladík z dětského domova získal mezinárodní ocenění v rámci programu Duke of Edinburgh Award (DofE). Obdobným talentem je i Michal Zapletal studující na English Colleague of Prague, který se chce do budoucna věnovat architektuře nejlépe v Holandsku. Oba v rámci diskuze představili pohled žáků středních škol, kteří na svůj budoucí pracovní život nahlížejí zcela jinýma očima, a to formou prožitku namísto jen uplatnění. Když si dělali průzkum mezi svými vrstevníky, tak žádný z nich netouží pracovat v kanceláři a věnovat se monotónním činnostem, které nevytváří žádnou hodnotu. Práce je musí bavit, chtějí cestovat a učit se novým poznatkům. Jsou otevření změně, ale mají zájem se vrátit k tomu, co studovali či již vytvořili. Starší generaci si považují především kvůli zkušenostem. Jsou si vědomi toho, že starší kolegové je mohou upozornit na překážky, které jim bránily dosažení pracovních cílů. Ředitel programu DofE, Tomáš Vokáč zde prezentoval svůj pohled na věc: „V českém státním školství jsou učitelé zbytečně zatíženi administrativou namísto, aby tento čas věnovali rozvoji nadaných žáků. Dále pak na prestižních soukromých školách bývá ředitelna součástí potkávacího prostoru v přízemí a ne nedobytnou kanceláří v posledním patře školní budovy, kde se návštěvy žáků ani nepředpokládají.“

FIS8723-300x198Petr Král, který působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako vedoucí katedry Mezinárodního obchodu zprostředkoval svůj pohled, jak mohou vzdělávací instituce připravit studenty, aby po absolvování školy nenaráželi na zkreslená očekávání zaměstnavatelů. „Ze všech stran denně slyším, že absolventa bez praxe skoro žádný zaměstnavatel nechce. Čeští studenti pak při studiu tráví značnou část času na brigádách a pak se potýkáme s převisem nabídky lukrativních zahraničních stáží nad poptávkou z řad studentů. Na prestižních školách v zahraničí neexistuje, aby studenti chodili do školy a zároveň do práce. Studenti v zahraničí permanentně tráví přípravami projektů dlouho do noci a ihned ráno své prezentace musí týmově obhajovat,“ podělil se o své zkušenosti Král.

Praxi odborníků v oblasti lidského kapitálu přiblížila personální ředitelka společnosti Microsoft, Dagmar Ševčíková. Ta na setkání vysvětlila, proč tzv. millenials nevydrží v jedné pozici pracovat dlouho a v čem to Microsoft vnímá jako výhodu. Ševčíková spatřuje budoucí zaměstnávání formou jakéhosi ‚angažmá‘, tedy práce na různých projektech pro několik zaměstnavatelů. „Podle studie Vodafone, PWC a Elance generace Ypsilon vydrží průměrně v jedné pozici 3 roky. Tato studie rovněž poukázala na to, že až 87 % generace millenials láká život na volné noze a jedna pětina z nich se do pěti let stane kontraktory. Na tento vývoj se budou muset firmy bohužel připravit,“ dodala Ševčíková, která budoucí trend vnímá jako obrovskou výzvu především pro podnikový talent management. „Zaměstnávání novodobé generace není pro zaměstnavatele nic nového, generační změny tu vždy byly a budou. Nyní se ale mění pravidla, podle kterých chce dnešní mládež pracovat. A starší generace se jim bude muset přizpůsobit, naopak to nikdy nebude,“ podotkla Ševčíková v návaznosti na dotaz, jak je Microsoft připraven na další generační změnu.

FIS_7659-300x193V závěru setkání se mohli účastníci přímo na místě vyzkoušet naši novou interaktivní kampaň podporující diverzitu na pracovišti. Pod heslem NEJSTE ŽÁDNÝ PRŮMĚR apelujeme na respekt a individualitu každého zaměstnance. Do této pilotní kampaně plánujeme postupně zapojit signatáře evropské Charty diverzity v ČR.

Toto první v letošním roce neformální setkání uskutečněné formou společné diskusní snídaně se konalo v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu, který je financován z Norských fondů prostřednictvím programu Dejme (že)nám šanci, který v České republice realizuje Nadace Open Society Fund Praha.

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts