Naše motivace

 

ibmIBM Česká republika
„V IBM má odborné dobrovolnictví své důležité místo, firma ho tradičně podporuje. V České republice máme přibližně 300 aktivních dobrovolníků a odborné pro bono dobrovolnictví jednoznačně převládá. Navíc se nejedná o jednorázové aktivity, ale o dlouhodobý vztah s danou neziskovou organizací. Věříme, že práce v našich komunitách nám dává komplexnější a reálnější pohled na naši společnost, na klienty, spolupracovníky, problémy které řešíme. To považujeme za velkou výhodu při hledání a vytváření chytrých řešení v oblasti informačních technologií.“ Pokud máte chuť se zapojit do expertního dobrovolnictví prosím kontaktujte svou koordinátorku Kristinu Kosatíkovou.


O2Nadace O2
„Za každou neziskovou a veřejně prospěšnou aktivitou je spousta práce, která stojí často na velmi malé skupině lidí. A právě pro ně může být i dvouhodinová expertní konzultace důležitá a znamenat velkou odbornou a hlavně i morální podporu. Z druhé strany, pro člověka z velké firmy může být expertní dobrovolnictví jedinečná zkušenost, která mu dá nadhled a ukáže i jiné stránky našeho života. Setkání a spolupráce těchto dvou „světů“ umožňuje sdílet vědomosti, inspiraci, úhly pohledu, věci, lidi, a hlavně využít jedinečnost a talent každého z nás (každý jsme přeci jen dobrý na něco jiného). Vzniká tak funkční synergie, ze které mohou mít užitek nejen veřejně prospěšná organizace a firma, ale i celé jejich okolí. Pro nás je do budoucna odborné dobrovolnictví nedílnou a nutnou součástí firemního dobrovolnictví a mělo by tak nabídnout možnost se zapojit i těm zaměstnancům, kteří třeba nechtějí pomáhat manuálně. Navíc je to dobrá příležitost jak propojovat a rozvíjet oba sektory – ziskový a neziskový – a bořit vzájemné předsudky.“ prozradila projektová specialistka Nadace O2 Martina Holková.


cezSkupina ČEZ
„Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Věříme, že expertní dobrovolnictví a odborné služby pro bono jsou jedním z nejhodnotnějších způsobů, jakým mohou firmy neziskové organizace podpořit. Sdílení odborných znalostí, zkušeností i celkového přístupu k řešení problémů s lidmi z neziskového sektoru umožní zkvalitnit poskytované služby, a to v konečném důsledku zlepší životní situaci těm, jimž tyto organizace pomáhají. Osobní zkušenost s propojením komerčního a neziskového sektoru navíc vytváří nové impulsy obohacující obě zúčastněné strany – jak provozně, tak lidsky. Skupina ČEZ proto hodlá do budoucna zapojovat do odborného dobrovolnictví

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts