Nejsem žádný průměr!

 

Platforma Byznys pro společnost představuje novou kampaň Nejsem žádný průměr! na podporu rozmanitosti v pracovních kolektivech. Akce je určená pro všechny – komerční i nekomerční organizace, malé i velké firmy, soukromý i veřejný sektor, nakonec pro každého, kdo by si chtěl změřit „koeficient průměrnosti“.

Nejsem žádný průměr! vtipným a hravým způsobem ukazuje na jedinečnost každého z nás a na bohatství rozmanitosti. Je to unikátní nástroj pro zaměstnavatele, kteří zábavnou formou můžou propagovat mezi svými zaměstnanci přínosy rozmanitosti a ukázat, co pro její podporu dělají nebo plánují udělat (např. možnost pracovat na zkrácený úvazek nebo z domova, respektování individuality zaměstnanců, rovné příležitosti pro ženy, muže a další).

Platforma Byznys pro společnost dodá kompletní grafickou a obsahovou podobu, upravenou na míru dle potřeby zaměstnavatele, který pak může kampaň uskutečnit formou interní komunikace s využitím grafiky a odkazem na speciální webové stránky www.diverzita.cz anebo využit interaktivní prvky tzv. smilebox.

Kampaň jako první odstartovala společnost Zentiva, kde se do ní zaměstnanci zapojili prostřednictvím smileboxu a interní kampaní. Jak akce v Zentivě probíhala se můžete podívat na fotografiích níže.

A na závěr to nejlepší – každý si může vyzkoušet akci osobně na Dni diverzity 16. 5.  a  „test průměrnosti“ na http://nejsemzadnyprumer.diverzita.cz/.

Akce je realizována v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu, kterou podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, a je financován z Norských fondů.

 
 

Další články

See all posts