New Job New Life: Šance firem pro mladé z dětských domovů

 

Na půdu Senátu jsme pozvali zástupce firem, které se rozhodly aktivně podpořit jednu z nejohroženějších skupin u nás, děti z dětských domovů.

Důležitost zapojení soukromých subjektů do řešení situace těchto dětí narůstá. Jednak z důvodu nutnosti podpořit tyto děti „zvenku“, ale také nabídnout jim zaměstnání. Mezi nejvýznamnější projekty se zapojením soukromých firem, které děti a mladé u nás podporují, patří New Job New Life a Rozjedu to!

Kulatý stůl MLADÍ LIDÉ A BARIÉRY PRO UPLATNĚNÍ A INTEGRACI NA TRHU PRÁCE jsme pořádali spolu s  místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Miluší Horskou a Nadací Terezy Maxové dětem. Cílem bylo představit konkrétní projekty a zkušenosti zaměstnavatelů podporující děti z dětských domovů.

Konkrétní práci a pomoc při zaměstnání nabízí projekt New Job New Life, který doposud zapojil více než desítku firem po celé ČR a téměř 500 mladých lidí z dětských domovů. „Mladý člověk po odchodu z dětského domova nemá často mnoho šancí na to získat práci či bydlení. My se proto se zaměstnavateli zaměřujeme na zprostředkování konkrétních nabídek pro získání pracovních zkušeností,“ přibližuje projekt Pavel Štern, programový ředitel platformy Byznys pro společnost, jednoho z partnerů projektu. V rámci projektu nabízí zaměstnání a zkušenosti například firmy Crocodille, Allen Overy, Hilton, Seznam.cz, ŠKODA AUTO a další. Právě pohled soukromé sféry na možnosti zaměstnat tyto mladé lidi či podpořit jejich rozvoj by mohl motivovat intenzivnější spolupráci mezi státem a soukromou sférou.

Jednou z největších bariér pro tyto mladé lidi je přechod z ústavní péče do otevřeného života. Proto je velice důležitá podpora jejich motivace ještě v době jejich života v dětském domově, která zakládá jejich připravenost na to uspět v životě mimo ústavní prostředí. Právě na podporu motivace cílí partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO s trefným názvem  Rozjedu to!, který pracuje s dětmi ve věku 11-15 let, kdy se začínají aktivněji rozkoukávat, kde budou následně ve studiu pokračovat a čeho by v životě chtěli dosáhnout. “Chceme jim dát maximum možností, které je podpoří v získání lepšího prospěchu, individuální péče i motivace. Zkrátka tak, jak by byly podporovány v rodině,“ uvedla ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová. Na druhém stupni to však nekončí a podpora je věnována i mladým lidem na studiu, prostřednictvím navazujícího partnerského projektu Vzdělávacího fondu Škody Auto a Nadace Terezy Maxové dětem. „Zřízení vzdělávacího fondu je pro nás přirozený krok navazující na dobré výsledky projektu Rozjedu to!. Péče o znevýhodněné děti je jednou z našich hlavních priorit v rámci společenské odpovědnosti s  cílem jim maximálně pomoci  k úspěšnému vstupu do pracovního života. Projekt Rozjedu to! připravuje děti na výběr vhodné střední školy nebo učiliště, fond je pak podporuje během jejich studia,“ uvedl Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto.

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts