New Job New Life je partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a platformy Byznys pro společnost a pomáhá mladým lidem z dětských domovů získat pracovní zkušenosti a usnadňuje jim vstup do samostatného života. Našim cílem je podpořit mladé lidi od 18 let, kteří opouštějí dětské domovy, při jejich vstupu na pracovní trh.

Bližší informace o projektu naleznete na www.newjobnewlife.cz

Co je našim úkolem?

Děti, které strávily velkou část života v dětském domově, vstupují do života s jinými zkušenostmi než děti vyrůstající v rodině. Umějí se pohybovat v prostředí ústavní péče, která jim dává jasná pravidla a vstup do samostatného života je pro ně obvykle náročnou zkouškou. Navíc, z různých důvodů, má 65 % z těchto mladých lidí vzdělávací problémy. Chybí jim sociální, komunikační, praktické a ekonomické dovednosti. Nejen to je vede k tomu, že mají po opuštění dětského domova problém se samostatným životem a úspěšným nalezením zaměstnání. Navíc, na tyto mladé lidi není trh práce připraven a zaměstnavatelé si často nevědí s jejich uplatnění rady.

Máme za cíl zlepšit situaci jedné z nejohroženějších skupin dětí opouštějících dětské domovy, rozšířit jejich pracovní zkušenosti a dovednosti a usnadnit jejich úspěšný vstup do pracovního života. Chceme dát těmto mladým lidem šanci. Proto jsme pro projekt New Job New Life spojily síly mnoha aktérů, protože jedině tak bude mít projekt potřebný dopad. Hlavními realizátory je platforma Byznys pro společnost, která pracuje s odpovědnými firmami a rozvíjí CSR programy a Nadace Terezy Maxové dětem, která se dlouhodobě angažuje v podpoře vzdělání a rovných příležitostí pro děti a mladé lidi, odkázané na výchovu v institucionální péči typu dětské domovy, diagnostické ústavy. Platforma Byznys pro Společnost se věnuje projektům zaměřeným na sdílení a podporu principů společenské odpovědnosti. Odborným garantem projektu je expertní tým složený z odborníků na problematiku dětí z dětských domovů, vybraných zástupců zaměstnavatelů, zástupců MPSV a nezávislých HR odborníků. Expertní tým pomáhá s nastavením projektu, výzkumné části, spolupodílí se na vytvoření metodické části a poskytuje průběžnou supervizi.

Co nabízíme?
New Job New Life nabízí metodickou podporu jak pro pracovníky ústavní péče, tak pro samotné zaměstnavatele. Zaměstnavatelé získají kompletní informaci i supervizi pro zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů od přijímacího pohovoru, přes samotný pracovní proces, až po případné krizové situace. V rámci projektu se rozvíjejí unikátní praktické nástroje, které propojují zájem mladých lidí opouštějících dětské domovy o pracovní příležitosti a  zaměstnavatele, jako je například burza práce, orientační dny, tréninky a mnohé další. Na regionální úrovni, ve vybraných regionech, se projekt zaměří i na proaktivní propojení místních, menších zaměstnavatelů a konkrétních dětských domovů.

Pro více informací prosím kontaktujte Pavla Kučeru kucera@byznysprospolecnost.cz.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts