Nová struktura aliance Byznys pro společnost je postavená na širší spolupráci

 

Po několika letech aktivní práce se BpS – Byznys pro společnost stal největší a nejvlivnější aliancí firem, které chtějí aktivně rozvíjet své podnikání směrem k udržitelnosti, podporovat diverzitu jako klíčovou hodnotu a jsou odpovědné vůči komunitě a společnosti. K BpS se přidalo už na 100 firem a naše práce zasahuje 350 000 zaměstnanců napříč obory.

S rokem 2020 zahájíme novou etapu naplňování strategie #Odpovědně2030 – ambiciózní a jasné vize na příštích 10 let. Naše tři pilíře – udržitelný trh práce a Charta diverzity, udržitelná výroba a spotřeba a udržitelné komunity – podporují podnikání, které je prospěšné budoucnosti firem i celé společnosti. 

Aliance BpS Byznys pro společnost prokázala a prokazuje svou roli v českém i evropském prostoru. A s tím, jak význam našich společných témat roste ve své šíři i významu, je příležitost posunout se dále. 

Věříme, že spolu se členy BpS a signatáři Charty diverzity – našimi angažovanými spojenci – vybudujeme ještě silnější a vlivnější alianci. Alianci, ve které vznikají nové nápady, kde se spolupracuje a vzájemně inspiruje, sdílí se zdroje, know-how a postoje a naplňuje se naše společná vize. 

Vedení aliance BpS Byznys pro společnost

Je to i příležitost k vytvoření nové struktury BpS postavené také na širší spolupráci. Od ledna tvoří nejvyšší vedení:

  • Alena Líškay Králíková, která se na pozici ředitelky aliance Byznys pro společnost zaměří na rozvoj spolupráce s firmami a komunikaci

„Pro řadu společností zůstává stále velkým úkolem sladění jejich strategie udržitelnosti s tou byznysovou. Mnohé jsou opravdu daleko, což dokazují třeba jejich zprávy o udržitelnosti, ale stále je hodně těch, které CSR považují za ‚něco zbytného‘, zaměňují CSR a marketing, nebo se soustředí na filantropii, aniž by pracovaly s jejími dopady a přínosy,“ říká Alena Líškay Králíková. 

Celý rozhovor a profil Aleny Líškay Králíkové najdete ZDE

  • Pavel Štern, programový ředitel pro oblast trhu práce

„V oblasti diverzity a inkluze přichází na trh práce velké změny v souvislosti s technologickou revolucí 4.0. Je to globální trend, který se čím dál více bude týkat i českého trhu práce. Diverzita a inkluze 4.0 tak je a bude tématem a trendem budoucnosti pracovního trhu stejně jako bude cestou k udržitelnosti firem,“ uvedl Pavel Štern. 

Celý rozhovor a profil Pavla Šterna najdete ZDE

  • Linda Sokačová, ředitelka pro udržitelný rozvoj

„Chtěli bychom, aby se každá členská firma zaměřila na udržitelnost v celém komplexu a neopomíjela žádnou z jejích složek – ať už životní prostředí, diverzitu či podporu komunit. To napomůže, aby se lépe plnily globální závazky např. v podobě Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN,“ řekla Linda Sokačová

Celý rozhovor a profil Lindy Sokačové najdete ZDE

Kontakty na manažery a manažerky pro členy i signatáře Charty diverzity najdete ZDE

Rada aliance Byznys pro společnost

Pavlína Kalousová, dosavadní předsedkyně BpS, bude pokračovat v rozvoji BpS jako aktivní členka jeho Rady. Tu postupně posilujeme o ambasadory a ambasadorky, kteří podpoří strategické směřování organizace a její další rozvoj a budou týmu oporou. 

V Radě spolu s Pavlínou Kalousovou působí například: Alena Sochorová, Michaela Chaloupková, Martin Vejplacha, Martina Grygar Březinová, Edita Šilhánová, Juraj Palčinský, Filip Dostál, Jana Vychroňová, Marie Zemanová nebo Hedvika Holá. 

S profily členů Rady se můžete seznámit ZDE

BpS má i nadále ambici zůstat největší a nejvlivnější aliancí firem podporující udržitelný a odpovědný přístup k podnikání a prosazovat tyto hodnoty u všech klíčových společností a institucí u nás. V dalším období se proto zaměříme na posílení strategické role udržitelnosti ve firmách, na podporu firem v rozvoji diverzity v práci a na užší spolupráci s firmami i klíčovými stakeholdery. 

 
 

Další články

See all posts