Novoroční setkání: sdílení a hledání synergií

 

BpS – Byznys pro společnost se snaží měnit věci kolem nás, ale některé dobré tradice ctí a nemění. Třeba každoroční lednové neformální novoroční setkání členů BpS a signatářů Charty diverzity.  Letos proběhlo 21. ledna v prostorách pojišťovny Kooperativa.

Setkání bylo o sdílení, hledání synergií a otvírání dalších forem spolupráce mezi členy a signatáři navzájem a s BpS. Mluvili jsme o tom, jaká témata firmy řeší, jakým se chtějí věnovat, s čím jim může BpS pomoci, a pro co mohou získat spojence z řad členů a signatářů.

Hostitelka setkání Hana Machačová, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele Kooperativa, sdílela na úvod zkušenosti pojišťovny v oblasti společenské odpovědnosti – od projektů na pomoc českým rodinám, například samoživitelkám a samoživitelům, přes závazek soustředit se na bezpečnost na českých silnicích, až po dlouhodobou podporu výcviku asistenčních psů.

„Kooperativa je naším dlouholetým spojencem a je příkladem principů, na nichž stojí Byznys pro společnost: to co do společných aktivit vložíme, se několikanásobně sečte a znásobí díky synergii a spolupráci, které firmám i společnosti přinášíme,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně BpS.

Připomněla také, že v loňském roce jsme začali komunikovat téma Odpovědného Česka (#odpovednecesko). To stojí na komunikaci uvnitř firem i směrem k široké veřejnosti o tom, o co nám společně jde: o dlouhodobé hodnoty, přesah a přínos, který se snažíme společně mít pro českou společnost. „Problémy světa jsou komplexnější – nevyřeší je nikdo z nás jednotlivě. A proto jsme rádi, že se BpS daří transformovat z platformy směrem k alianci – spojenectví všech zúčastněných členů a firem,“ zdůraznila Pavlína Kalousová.  Firmy se spolu s námi angažuji v tématech jako:

  • Trh práce – diverzita, flexibilita, respekt k práci, téma mezigeneračního dialogu, solidarita
  • Udržitelné komunity – dobré sousedství, filantropie, pomoc nejbližšímu okolí
  • Udržitelné podnikání a udržitelná výroba a spotřeba – transparentnost, etika, vztahy s dodavateli, lidská práva, inovace, environmentální odpovědnost, neplýtvání

Jedním z příkladů synergických iniciativ, které spojují několik partnerů a jejich zaměstnanců, je projekt Starám se a pracuji, do něhož se zapojili společnosti ČEZ, Zentiva a Skanska. Pomáhá zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří o někoho pečují a současně si chtějí zachovat zaměstnání a ocitají se tak ve velmi složité situaci. BpS vytvořila poradnu, kde mohu získat zdarma poradenství, pomoc od psychologů, právníků, odborníků na sociální dávky nebo finance, aby mohli snáze a efektivněji skloubit soukromý a pracovní život.

Novoroční setkání i dále pokračovalo ve znamení sdílení a synergií. Jana Vychroňová (Vodafone Česká republika) nabídla členům možnost inspirovat se jejich aktivitami na podporu LBGT a pozvala firmy do pracovní skupiny, kterou vytváří spolu s BpS s cílem rozvíjet diskusi o leadershipu žen a jejich postavení na trhu práce. Marie Mališková (O2 Czech Republic) se zaměřila na spolupráci na řešeních pro zákazníky, kteří mají nějaké zdravotní postižení nebo znevýhodnění a zmínila zkušenosti, které má tento operátor se specifickými službami pro ně.

Součástí setkání bylo i netradiční seznámení s další aktivitou Kooperativy – její sbírkovou činností. V galerii Kooperativy by připravena komentovaná prohlídka aktuální expozice STO OBRAZŮ 1918–2018, která – paralelně s prohlídkou sídla pojišťovny, které bylo v roce 2012 vyhlášeno nejlepší kancelářskou budovu planety – setkání uzavřela.

FOTOGALERIE ZDE

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts