Odpovědné firmy aliance Byznysu pro společnost hlásí, že jsou na zelenou tranzici připraveny

 

Velké firmy si uvědomují svoji roli, kterou v rámci udržitelného rozvoje hrají a stanovují si dokonce vlastní mety nad rámec odpovědných cílů 2030 určených Evropskou komisí. Firmy prochází obrovskou transformací svých interních procesů, samy si měří uhlíkovou stopu, zabývají se nefinančním reportingem a soustředí se i na sociální udržitelnost, další konkrétní kroky ale očekávají od státu.  Národní plán obnovy byl schválen a Česká republika z něj již začíná čerpat finanční prostředky. Plán obnovy ale řeší pouze alokaci prostředků, nikoliv konkrétní opatření, přesné postupy či metodiku. Firmy tak stále postrádají přesné vodítko, na jaké aktivity tyto prostředky mohou čerpat a urychlit tak zelenou tranzici. Zelená tranzice má dnes již širokou podporu veřejnosti, alespoň co se týče obnovitelných zdrojů, šetrného zemědělství a budování pasivních či nízkoenergetických domů. Největší aktivitu v naplňování zelených cílů ale Češi  očekávají právě od velkých firem. Tyto informace vyplynuly z diskuze zástupců z bankovního sektoru, služeb a enviromentálních expertů, kteří se sešli u dalšího kulatého stolu v rámci seriálu Odpovědné Česko pořádaného Byznysem pro společnost, největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás.

Naše největší tuzemské banky spolu s dalšími nadnárodními společnostmi zelenou tranzici dlouhodobě aktivně podporují. Postupně se odklání od financování uhelných firem, a to navzdory svému ušlému zisku. Banky jsou v této problematice velmi napřed a snaží se vlastními silami vyvíjet své standardy, standardy napříč ekonomikou ale chybí. Cíle v uhlíkové neutralitě jsou sice stanoveny, chybí zde však regulace, která by v této oblasti poskytla nástroje a to především malým firmám. Ty jsou totiž v rámci oživování ekonomiky a zelené transformace zvláště zranitelné. Nemají prostředky a ani motivaci se tomuto tématu věnovat, s ohledem na to, že neexistují platné vyhlášky. I přes tyto obtíže se velké firmy a nadnárodní korporace své role zhostili velmi dobře. Navzdory chaosu dokázali promítnout cíle do svých SDGs strategií a nebo vytvořit strategie úplně nové.

„Banky hrají nezastupitelnou roli v zelené transformaci a přechodu na nízkouhlíkový obchodní model. Změna vyžaduje investice, řadu nových činností a vůli, což máme!“ uvedla Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka z Komerční banky.

Proces zelené obnovy odhaluje další úskalí. Je v něm nutné docílit takové rovnováhy, abychom v procesu o udržitelnost v oblasti životního prostředí zachovali i udržitelnost sociální. Bohužel tomu nenahrává zdražování energií, které dnes v přímém přenosu sledujeme. Snaha o obecnou udržitelnost, pokud nebude realizována sociálně obezřetně, by tak mohla zasáhnout zejména nízkopříjmové chudší vrstvy. Najít kompromis mezi tím, abychom se vydali zeleným směrem, a tím, abychom zachovali udržitelnost společenskou, je tedy největší výzvou dnešní doby.

Firmy hrají v oblasti zelené tranzice nezastupitelnou roli. Nejen, že jsou organizované a implementují vlastní strategie nad rámec odpovědných cílů 2030, ale převzali ve společnosti i roli motivační a edukační. Bez podpory od státu se ale neobejdou,“ vysvětluje Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost, největší aliance prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás.

Mění se i postoje veřejnosti. Vztah české veřejnosti k cílům udržitelnosti se neustále zlepšuje. Průzkum České klima 2021, autora Jana Krajhanzla, vědeckého pracovníka z MUNI FSS, ukázal, že až 70 % dotazovaných se cítí být ochranářem přírody a 40 % ekologem. Češi také podle průzkumu očekávají, že kromě Ministerstva životního prostředí budou hrát nejdůležitější roli v naplňování zelených cílů a motivaci k nim právě firmy.

Dopad pandemie koronaviru výrazně ovlivnil podnikání firem na českém trhu, shodli se zástupci  bank, služeb a enviromentální experti u kulatého stolu v rámci seriálu Odpovědné Česko pořádaného Byznysem pro společnost. Největší poskytovatelé služeb, zejména finanční a telekomunikační společnosti, musely urychleně adaptovat své obchodní modely, a to v rámci své vlastní zelené transformace na cestě k nízkouhlíkové ekonomice. Jejich úsilí je totiž motivováno záměry Evropské komise, která hodlá snížit emise oxidu uhličitého (CO2) v Evropské unii o 55 % do roku 2030 a v roce 2050 se stát prvním uhlíkově neutrálním kontinentem.

Záznam z diskuze můžete sledovat zde.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts