Ohlédnutí za aktivitami BPS v roce 2021

 

Období před koncem roku je obvykle čas, kdy se ohlížíme zpět a myslíme na to, co vše jsme udělali, co se nám povedlo a nepovedlo, a co by šlo udělat lépe. I my se zamýšlíme nad rokem, který pomalu končí a s očekáváním vyhlížíme rok nový.

Rok 2021 byl stejně jako rok 2020 pro nás pro všechny opět rokem netradičním poznamenaným pandemií. Čelili jsme různým druhům restrikcí, které měly za následek omezení fyzického kontaktu a my byli nuceni se vzájemně setkávat v online prostředí. I přesto jsme spolu prošli uplynulým rokem mnoha workshopy, konferencemi, kulatými stoly a dalšími odbornými setkáními. Část roku jsme se vídali na obrazovkách monitorů a tu lepší část jsme se mohli potkat i tváří v tvář. Diskutovali jsme na témata odpovědnosti a udržitelnosti ve firemních strategiích, sdíleli jsme zkušenosti z oblasti diverzity a pomáhali prostřednictvím firemního dobrovolnictví.

V Byznysu pro společnost jsme přívitali nové partnerské firmy a také nové signatáře Charty diverzity. Ve spolupráci s odbornou porotou jsme vyhodnotili firmy, které se ve svých udržitelných strategiích významně posunuly a spolu s námi se i nadále budou snažit o odpovědnou budoucnost.

 Kde všude jsme se společně v uplynulém roce setkali a jaké zkušenosti jsme sdíleli, si můžete připomenout v malém ohlédnutí za rokem 2021 na následujích slidech.

Dovolte nám Vám všem poděkovat za Vaši podporu a spolupráci, která nás provázela  i v tomto nelehkém období.

TÝM BPS – Byznys pro společnost

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts