Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Naším cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Jedině odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát.

Nastavení principů přehledného oceňování a srozumitelná struktura bez zohlednění genderu je klíčem ke snížení platové nerovnosti

Platová nerovnost mužů a žen v ČR je dlouhodobě jedna z nejvyšší v EU
VÍCE INFO

Odpovědné Česko: výstupy z Prvního kulatého stolu

Udržitelná výroba a spotřeba potravin i nápojů se stává hlavním tématem odpovědných firem v Česku
VÍCE INFO

Květen, jako měsíc diverzity, jsme uzavřeli tematickým worshopem

Výstupy workshopu: Jak na GPG ve firmách pomoci transparentnosti
VÍCE INFO

Trendy v podpoře rodičů na trhu práce budou tématem konference Matky a otcové vítání

Rodičovství je krásné období, na které se rodiny těší. Přináší ovšem také složitější stránku, kterou je…
VÍCE INFO

MATKY A OTCOVÉ VÍTÁNÍ – PROGRAM KONFERENCE

Online konference o aktuálních trendech podpory rodičů na pracovištích
VÍCE INFO

Kdo pečuje o pečující?

Cena „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“ hledá ohleduplné zaměstnavatele
VÍCE INFO

Podívejte se / Multimédia