Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Motivujeme a podporujeme firmy na cestě k podnikání šetrnému k životnímu prostředí. Propagujeme principy cirkulární ekonomiky a jsme například organizátorem tradiční Národní potravinové sbírky.

Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR

Evropská zelená dohoda je klíčovým dokumentem německého předsednictví Radě EU. Snažili jsme se zaměřit také na…
VÍCE INFO

Josef Schwarz, ekonomický poradce zastoupení Evropské komise v České republice

Tři pojmy, které jsou v souvislosti se Zelenou dohodou potřeba, jsou odvaha, aktivní přístup a spolupráce.…
VÍCE INFO

Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí

Naplňování cílů udržitelného rozvoje, které jsou klíčovým nástrojem pro obnovu pro pandemii, je prioritou i pro…
VÍCE INFO

Milan Čigáš, tajemník, Městský úřad Litoměřice

MÚ se s cílem ukázat lidem, že věci lze měnit, zaměřil na elektromobilitu. Provozujeme flotilu pěti…
VÍCE INFO

Jiří Krist, místní akční skupina OPAVSKO

Dnešní doba nerozlišuje mezi malými a velkými subjekty, místní akční skupiny mohou pro naplnění těchto cílů…
VÍCE INFO

Michal Vávra, místostarosta,Vrchlabí

Naše město na horním toku Labe s převýšením více než 600 m je specifické svou polohou,…
VÍCE INFO

Sociální sítě

Newsletter

Podívejte se / Multimédia