Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Naším cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Jedině odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát.

Manažer/ka komunikace pro největší platformu udržitelného podnikání v Česku

Buď součástí našeho týmu a pomoz nám s komunikací společensky odpovědných témat.
VÍCE INFO

Registrace v rámci Give & Gain Day prodloužena do 30. dubna

Přes veškerou snahu organizací o splnění a dodržení bezpečnostních podmínek a všech vládních opatření, dobrovolníci stále…
VÍCE INFO

Pracovní skupina k tématu předškolní vzdělávání úspěšně funguje, přidejte se

Co funguje a proč? Jaké změny jsou důležité pro společenský rozvoj? Jaké možnosti mají odpovědní zaměstnavatelé?
VÍCE INFO

Dobrovolníci pomáhají bez ohledu na nouzový stav

Portál zapojimse.cz nabízí celou škálu možností, jak nyní aktivně pomáhat neziskovému sektoru.
VÍCE INFO

Pomozte restartovat firemní dobrovolnictví v rámci Give & Gain Day

Pro mnoho organizací je podpora dobrovolníků klíčová, a i jednorázová dobrovolnická pomoc může znamenat hodně.
VÍCE INFO

UP! 2021 Fórum udržitelného podnikání: shrnutí klíčových závěrů

Prioritou budoucího směrování udržitelného podnikání v Česku je pokračovat ve snižování globálních hrozeb.
VÍCE INFO

Podívejte se / Multimédia