Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Naším cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Jedině odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát.

Know how 2012

V roce 2012 proběhla řada setkání se seniory, která se od dubna pravidelně uskutečňovala přímo v prostorách firem zapojených…
VÍCE INFO

Proč pomáháme

Síť Know how pro lepší svět je dlouhodobý projekt zaměřující se na poskytování expertního dobrovolnictví a odborných Pro Bono služeb.…
VÍCE INFO

Know how 2014 – 2013

V roce 2013 a 2014 se do odborného dobrovolnictví v rámci projektu Know how pro lepší svět zapojilo…
VÍCE INFO

Čím pomáháme

„Projekt Know how pro lepší svět je unikátní v tom, že propojuje zkušenosti dvou světů a otevírá prostředí…
VÍCE INFO

Partneři Know how pro lepší svět

ČSOB pociťuje zodpovědnost nejenom za svěřené prostředky, ale i za společnost, v níž podniká. Klienti, spotřebitelé, okolí…
VÍCE INFO

Know how pro lepší svět 2016 – 2017

Know how pro lepší svět je síť firem zaměřujících se na dlouhodobé poskytování expertního dobrovolnictví a odborných Pro Bono služeb.…
VÍCE INFO

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

Podívejte se / Multimédia