Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Naším cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Jedině odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát.

UP! 2022 Fórum udržitelného podnikání: záznam

Udržitelný byznys ve stínu ruské invaze na Ukrajinu a co vlastně odpovědnost a udržitelnost znamená v…
VÍCE INFO

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

Integrace lidí z Ukrajiny na českém trhu práce a ve společnosti se stala aktuální a zásadní…
VÍCE INFO

Rodiče již považují flexibilitu práce za standard, integrace ukrajinských rodičů na český trh práce může urychlit velké a potřebné systémové změny pro všechny

Profesní růst a kariérní rozvoj rodičů, inkluzivní přístup zaměstnavatelů k mateřské a rodičovské dovolené, rodiče a…
VÍCE INFO

7. ročník inovativní konference „Matky a otcové vítáni 2022“ o aktuálních trendech a přístupech na podporu rodičů v práci

tentokrát s podtituly: „Rodiče a zaměstnavatelé v prostředí velkých změn a nových výzev“ a aktuálně „Rodiče z Ukrajiny vítáni“…
VÍCE INFO

Květen – Evropský měsíc diverzity

Květen 2022 bude měsícem diverzity v celé Evropě a samozřejmě i u nás v České republice.…
VÍCE INFO

Prohlášení BPS k situaci na Ukrajině

Nikdo z nás nemůže nyní stát stranou. I odpovědný byznys může pomáhat účinně bránit hodnoty lidskosti.…
VÍCE INFO

Podívejte se / Multimédia