Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Naším cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Jedině odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát.

Hledá se: FINANČNÍ MANAŽER / MANAŽERKA

Pracujete rádi s čísly, máte analytické myšlení, týmového ducha a je na vás spolehnutí? Přihlaste se…
VÍCE INFO

ODPOVĚDNĚ 2030 – EUROPEAN GREEN DEAL

Ve čtvrtek, 26. 11., proběhl virtuální kulatý stůl s podtitulem Udržitelná Evropa a Green Deal for…
VÍCE INFO

Hledáme manažerku / manažera pro udržitelný rozvoj

Není vám lhostejné, kolik CO2 každoročně vyprodukujeme do ovzduší? Víte, zda přírodu více zatěžuje pěstování avokáda…
VÍCE INFO

Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost

BPS dlouhodobě usiluje o to, aby naše firmy působily jako ambasadoři odpovědného a udržitelného podnikání v…
VÍCE INFO

Dana Kovaříková, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice

Poté, co byla představena Zelená dohoda – ambiciózní plán, který obnáší ekonomické i společenské změny a…
VÍCE INFO

Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR

Evropská zelená dohoda je klíčovým dokumentem německého předsednictví Radě EU. Snažili jsme se zaměřit také na…
VÍCE INFO

Podívejte se / Multimédia