Personální restart v alianci BpS – Byznysu pro společnost

 

Marie Zemanová jako nová posila aliance Byznysu pro společnost. Alena Líškay Králíková přijímá novou pracovní výzvu. Jádro BpS a kontaktní osoby pro oblast diverzity a inkluze, udržitelnosti zdrojů a firemní dobrovolnictví zůstávají stejné. Jana Nerušilová jako nová kontaktní osoba pro marketing a komunikaci.

Žijeme v turbulentní době. Ačkoliv se za poslední měsíce život značně zpomalil, v BpS stále pracujeme na plné obrátky tak, abychom vám mohli poskytnout ten nejlepší servis v rámci rozvoje podnikání směrem k udržitelnosti, diverzitě a odpovědnosti vůči komunitě a společnosti. Jsme hrdí na všechny naše členy! Již více než 100 firem se přidalo k naší filozofii, naše práce tak ovlivňuje více než 350.000 zaměstnanců napříč obory po celé České republice.

Po krátké době od velkých personálních změn z přelomu roku má aliance BpS nové vedení.

Marie Zemanová, členka Rady Byznysu pro společnost, pověřená od dubna 2020 řízením celé aliance, se stala k 1. 5. 2020 její ředitelkou. Jejím úkolem bude rozvíjet strategickou roli BpS – posílit pozici aliance, která je hlavním nositelem některých témat; aliance, ve které vznikají nové inspirativní nápady, sdílí se zdroje, know-how a naplňují se vytýčené cíle členských firem. „Jsem ráda, že po pětadvaceti letech v různých manažerských pozicích v korporátním světě, kdy jsem se tématům jako diverzita, inkluze, flexibilita a udržitelnost zdrojů mohla věnovat jen částečně, mám teď možnost se do nich ponořit naplno. Navíc s kolegy z Rady BpS, kteří jsou ambasadory těchto témat, s báječným týmem odborníků a ve spolupráci s osobnostmi a firmami, které se těmto tématům dlouhodobě a systematicky věnují, chtějí je posouvat a často jsou v nich i lídry.“

Alena Líškay Králíková naopak po třech letech odchází z BpS do korporátního sektoru, kde se i nadále bude věnovat oblasti odpovědného podnikání a diverzitě.

Personální obměna nastala také v marketingu BpS. Od počátku roku je hlavní kontaktní osobou Jana Nerušilová. Jana má velké zkušenosti s řízením a budování značky především z korporátního sektoru. „Být součástí rodiny aliance BpS je velmi inspirativní. Budovat a rozvíjet značku v neziskovém sektoru je velkou výzvou. Jsem ráda, že budu mít možnost vést projekty jako například nastavení corporate identity společnosti, refresh webových stránek společnosti či implementaci projektového modulu řízení a využít tak nabyté zkušenosti. Velmi se těším na spolupráci se zajímavými lidmi ze společností, kterým není lhostejný odpovědný přístup k podnikání ve všech jeho směrech.“

BpS stále pracuje na tom být nejsilnější aliancí firem podporující udržitelný a odpovědný přístup k podnikání a prosazovat tyto hodnoty u všech klíčových společností a institucí u nás. V dalším období se zaměříme, kromě vytěžení zkušeností s COVID-19, na posílení strategické role udržitelnosti, na podporu firem v rozvoji diverzity v práci a na užší spolupráci s firmami a stakeholdery.  

BpS – Byznys pro společnost je aliancí největších a nejvlivnějších firem, které chtějí aktivně rozvíjet své podnikání směrem k udržitelnosti, podporují diverzitu jako klíčovou hodnotu a jsou odpovědné vůči komunitě a společnosti. K BpS se přidalo už na 100 firem s více než 350.000 zaměstnanci napříč obory. Věříme, že spolu se členy BpS a signatáři Charty diverzity – našimi angažovanými spojenci – vybudujeme ještě silnější a vlivnější alianci. Alianci, ve které vznikají nové nápady, kde se spolupracuje a vzájemně inspiruje, sdílí se zdroje, know-how a postoje a naplňuje se naše společná vize. 

 
 

Další články

See all posts