Philip Morris ČR a.s.

 

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited risk distributor) bezdýmných tabákových výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Společnost více než 27 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách.

Vždy jsme považovali odpovědnost k lidem, společnosti a životnímu prostředí. Za důležitou součást našeho podnikání. Respekt k životnímu prostředí je naši důležitou prioritou, soustavně pracujeme na poklesu dopadu naší výroby na životní prostředí. V naší továrně v Kutné Hoře jsme výrazně snížili relativní spotřebu energie, vody, dokázali jsme razantně snížit uhlíkovou stopu a recyklovat odpad.

V oblasti udržitelnosti jsme si stanovili ambiciózní cíle a proto se do centra našich snah dostává náš hlavní produkt. Děláme něco odvážného, chceme nahradit cigarety méně škodlivými alternativami ke kouření, abychom jednoho dne dosáhli eliminace škod způsobených kouřením cigaret. Naší vizí je budoucnost bez kouře.

Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts