Pivovary Staropramen s. r. o.

 

Společnost Pivovary Staropramen s.r.o. zaujímá 2. místo na českém trhu. Jsme součástí skupiny Molson Coors, která patří mezi největší pivovarnické společnosti na světě. Naše pivovary Staropramen a Ostravar jsou neodmyslitelně spjaty s městy, ve kterých sídlí, již 150, resp. 120 let. Navazujeme na řemeslné dědictví lidí, kteří pivu vdechli život a dokázali, že pivovarnictví je poctivý obor, který přináší lidem radost a pomáhá je spojovat.

Navázat na takový odkaz a dostát očekáváním všech je pro nás velká výzva. Jako významný výrobce, zaměstnavatel a obchodní partner se zajímáme o komunity, v nichž působíme a snažíme se zlepšovat prostředí kolem nás. Jsme si vědomi stopy, kterou za sebou jako výrobní společnost zanecháváme. Proto se snažíme veškerý dopad snižovat a nastavujeme si ambiciózní cíle, které vedou k ochraně životního prostředí a zodpovědnému nakládání s přírodními zdroji.

Ve spolupráci s městskými částmi a našimi dlouholetými partnery z neziskového sektoru se zapojujeme do dialogu, organizujeme nebo se podílíme na aktivitách, které vedou k následnému zlepšení stavu věcí, a jako dobrý soused se snažíme pomáhat potřebným.

To vše bychom nemohli dokázat bez našich zaměstnanců, kteří jsou hybnou silou a skutečnými ambasadory našich projektů. Jejich zapojení a nápady, s kterými přicházejí, pomáhají rozvíjet naše vztahy s dlouholetými partnery v neziskových organizacích a posouvat nás dál.

Důkazem, že naše dlouholetá činnost v oblasti trvalé udržitelnosti má smysl, jsou nejen výsledky, které máme možnost vidět kolem nás, ale rovněž i ocenění, která jsme v posledních letech získali v prestižní soutěži TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA, kterou organizuje platforma Byznys pro společnost.

V roce 2017 byla představena nová strategie udržitelnosti společnosti Molson Coors – Naše pivní stopa 2025 definující cíle, jichž má celá skupina dosáhnout. Tyto cíle udržitelného podnikání byly stanoveny na základě dialogu se stakeholdery, který proběhl v roce 2017, a v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje definovanými Organizací spojených národů tak, aby reflektovaly problémy, jimž naše odvětví čelí – od klimatických změn k rostoucí potřebě chránit cenné zdroje.

Strategii tvoří tyto pilíře:

  1. pilíř – Responsibly Refreshing – Zodpovědná konzumace.
  2. pilíř – Sustainably Brewing – Udržitelná výroba
  3. pilíř – Collectively Crafted – Zaměstnanci a místní komunity

V roce 2018 jsme vytvořili první Zprávu o trvale udržitelném rozvoji za rok 2017 podle GRI standardů. Dále jsme navázali dokumentem Strategie trvalé udržitelnosti společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., která vychází ze strategie Naše pivní stopa 2025 a zahrnuje konkrétní měřitelné cíle a projekty, které stojí za jejich naplňováním.

Více informací naleznete zde.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts