Solidarita a odpovědnost v době Covid 19 – Pivovary Staropramen

 

Další společnost, která v době pandemie podala pomocnou ruku byl signatář Charty diverzity Pivovary Staropramen.    

Kvůli pandemii covid-19 byly ze dne na den uzavřeny všechny tuzemské restaurace a hospody. Produkce piva znenadání klesla o 40 % a české pivovarnictví čelilo bezprecedentní situaci. Pivovary Staropramen nepřestaly pomáhat ani ve složité době, kdy se opatření a nařízení měnila každým okamžikem a nikdo přesně nevěděl, co přinese následující den.

Absolutní prioritou společnosti bylo zajištění bezpečí našich zaměstnanců. Od poloviny března jsme zavedli neomezenou práci z domova pro kolegy, jejich povaha práce to umožňuje. V případech, kdy byla docházka do práce nutná, probíhalo při vstupu do našich pivovarů preventivní měření teploty a probíhala distribuce ochranných pomůcek. Vedle toho jsme jako preventivní krok přijali nejpřísnější hygienická opatření. Chronicky nemocní a osoby starší 60 let zůstali v bezpečí domova s plnou náhradou mzdy.

Pivovarnictví a pohostinství jsou spojené nádoby, naše největší podpora tedy mířila tímto směrem. Zapojili jsme se do iniciativy Zachraň hospodu, jejímž prostřednictvím šlo na podporu více než 2 500 provozoven téměř 10 milionů korun. Ještě důležitější než vybraná částka, bylo poselství, že v tom hospodští nejsou sami a pivovary i jejich zákazníci jim chtějí pomoci. Proto jsme v aktivitách směrem k zákazníkům pokračovali. Pomáhali jsme jim zorientovat se v možnostech státní pomoci, poskytovali jsme rady, jak minimalizovat ztráty v době výpadku příjmů, na vlastní náklady jsme prováděli sanitaci výčepních zařízení a před znovuotevřením jsme bezplatně vyměnili prošlé pivo za nové a na první nákupy jsme poskytli velmi výrazné slevy. Do obnovy pohostinství a podpory svých zákazníků jsme tak dosud investovali na dvě desítky milionů korun.

Přestože jsme nevyráběli dezinfekci ani ochranné pomůcky, chtěli jsme podpořit profese v první linii jinou formou, ideálně tím, co umíme nejlépe. Jako největší pražský pivovar jsme se spojili s pražskými jednotkami Integrovaného záchranného systému a jejich členům a zaměstnancům jsme doručili nealkoholické ovocné pivní mixy Cool, které byly pro zdravotníky, hasiče, městské strážníky a mnohé další vítaným osvěžením. Stejná pomoc byla poskytnuta také jednotkám Integrovaného záchranného systému v Ostravě, kde sídlí náš pivovar Ostravar. Celkem jsme tak v obou městech rozdali na 10.000 nápojů.

Pivovary Staropramen jsou aktivní v oblasti podpory komunit, ve kterých sídlí naše pivovary. Konkrétně se jedná o městské části Praha 5 a Moravská Ostrava a Přívoz. Našim partnerským organizacím, které dlouhodobě podporujeme, nabízíme vedle fyzického dobrovolnictví také naše know-how a dobrovolnictví expertní. V neposlední řadě je nedílnou součástí také podpora produktová. Pomoc našim partnerům vnímáme jako dlouhodobou, proto v ní pokračujeme i v letošním roce, kdy z důvodu pandemie koronaviru řada organizací trpí nedostatkem finančních prostředků a často se ocitá doslova na hraně. Přestože vzhledem k okolnostem nebudeme schopni realizovat 14. ročník naší nejstarší dobrovolnické akce Dny, kdy pomáháme aneb Community Days ve stejné podobě, jako v předchozích letech, našim partnerům poskytneme finanční dar, který jim pomůže náročné období překlenout.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts