Plzeňský Prazdroj, a. s.

 

Plzeňský Prazdroj je přední pivovarnickou společností v ČR a největším exportérem českého piva. Do jeho portfolia patří značky jako např. Pilsner Urquell, Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Radegast, Frisco, Kingswood a nealkoholické pivo Birell. Od roku 2017 je součástí globální společnosti Asahi.

 1415694678_4 Prosperita

 Plzeňský Prazdroj je součástí české národní hrdosti i ekonomiky. Věříme, že v našem podnikání budeme úspěšní, pokud budeme budovat dobré vztahy s ostatními, efektivně využívat přírodní zdroje a naplňovat očekávání našich spotřebitelů a obyvatel regionů, ve kterých působíme. Odpovědný přístup propojuje firmy se širší společností. Naším hlavní cílem trvale udržitelného rozvoje je dosahovat úspěch a o ten se dělit s našimi partnery a okolím. Patříme mezi největší přispěvatele do státního rozpočtu a přední firemní dárce. Naše pivovary usilují o dosažení nejvyšších environmentálních standardů. Přírodu respektujeme a víme, že musíme využívat přírodní zdroje efektivním způsobem.

1415703077_5 Proč je dobré se podělit?
Celosvětově rychle ubývají zásoby pitné vody. Bez vody by nebyl žádný život ani žádné pivo, proto je třeba se o vodní zdroje starat, užívat je s rozmyslem a sdílet s ostatními. Chceme ‚stabilní svět‘, kde budou zabezpečeny společné vodní zdroje pro naše podnikání i pro místní obyvatele.
1415703077_6 Potřebujeme se navzájem!
Potřebujeme zemědělce, kteří nám vypěstují úrodu pro naše pivo ve světě, kde klimatické změny zvyšují tlak na zemědělství. Kvalitní suroviny jsou pro nás nezbytností a zárukou udržitelnosti tradice vaření piva. Chceme ‚produktivní svět‘, kde bude půda k pěstování surovin odpovědně a udržitelně využívána.
 1415703077_7 Čistý vzduch a svět bez odpadů!

Změny klimatu ovlivňují každého z nás i naše podnikání. Je třeba minimalizovat dopady výroby na životní prostředí i množství odpadů, které produkujeme. Chceme ‚čistý svět‘, ve kterém přispějeme ke snižování množství odpadů a emisí CO2.

 1415703077_8 Kdy je ‚dost‘ opravdu dost?
Naše pivní značky přinášejí potěšení a osvěžení miliónům lidí. Jsou nedílnou součástí při společných setkáních a oslavách. Nezodpovědná konzumace alkoholu však může mít závažný dopad na jednotlivce, skupiny obyvatel i jejich okolí. Chceme ‚společenský svět‘, kde bude pivo přirozenou volbu pro zodpovědné spotřebitele.
1415703077_9 Proč se vyplatí přemýšlet ‚v malém‘?
Malé podniky hrají významnou roli v našem dodavatelsko-odběratelském řetězci a jsou důležité pro prosperitu místních obyvatel. Mnohé z nich potřebují pomoc, aby dokázaly plně využít svůj potenciál. Chceme ‚prosperující svět‘, a proto budeme podporovat malé podnikání v regionech, kde působíme

Transparentní reporting

Plzeňský Prazdroj má jasně stanovené cíle u všech sdílených imperativů, jejich plnění pečlivě sleduje a hodnotí prostřednictvím interní globální metodiky, tzv. SAM (Sustainability Assessment Matrix). O činnostech, výsledcích a plánech informuje veřejnost na webových stránkách společnosti a jednou ročně prostřednictvím Zprávy o trvale udržitelném rozvoji verifikované nezávislými experty. Odpovědný přístup společnosti byl oceněn i externě naposledy cenou Odpovědný reporting v soutěži TOP Odpovědná firma 2014. Investice do komunity vykazuje pomocí mezinárodně uznávané metodiky LBG.

http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/odpovedna-spolecnost

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts