Pomáhat komunitám je v naší DNA

 

Společnost Tesco spustila přihlašování do 9. kola úspěšného grantového programu na podporu dobročinných projektů „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Až do neděle 2. května mohou neziskové a příspěvkové organizace z celé České republiky přihlásit své projekty na zlepšení kvality života v lokalitě, ve které působí. Celkem Tesco rozdělí přes 5 milionů korun.

Tesco je součástí stovek komunit v ČR a dlouhodobě usiluje o to, aby napomáhalo jejich rozvoji ze sociálního i ekonomického hlediska. Proto v roce 2016 vznikl unikátní grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme, který podporuje menší veřejně prospěšné projekty neziskových a příspěvkových organizací v 90 regionech po celé republice. O projektech, které získají finanční podporu, rozhodují zákazníci hlasováním v obchodech.  „Za 8 kol programu Tesco podpořilo již 1620 projektů částkou 33 660 000 Kč. Do hlasování se od roku 2016 zapojilo 23,2 milionů zákazníků. Program je největší grantovou výzvou v oblasti zapojení zákazníků ve střední Evropě,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores ČR.

I v 9. kole získá finanční podporu 270 projektů, které se mohou hlásit do 90 regionů v rámci celé České republiky podle své působnosti. Všechny přihlášené projekty budou následně v průběhu května hodnoceny odborným garantem programu – Nadací rozvoje občanské společnosti, která prověřuje transparentnost, udržitelnost a dopad projektů na lokální komunitu.

Tesco si uvědomuje, jak moc znamená podpora programu pro organizace a místní komunity v této těžké době, proto i v 9. kole se mohou do programu hlásit organizace, jejichž činnost je negativně ovlivněna současnou pandemií vyvolanou onemocněním covid19. Program podpoří projekty na zmírnění dopadů pandemie na komunity. Organizace si mohou z grantu pořídit např. zdravotnické a hygienické pomůcky, pořádat speciální komunitní akce a workshopy.

Více informací a postup, jak se do programu přihlásit, najdete na https://itesco.cz/pomahame/

Přihlašování projektů probíhá opět formou jednoduchého online formuláře, žadatelé nemusí povinně přikládat žádné přílohy. Projekty, které skončí v zákaznickém hlasování na 2. a 3. místě mohou získaný nadační příspěvek použít buď na realizaci původně přihlášeného projektu v menší míře, nebo jako volné peněžní prostředky k podpoře činnosti vlastní organizace v souladu s Pravidly programu.

Vítězné projekty se budou ucházet o přízeň zákazníků od 14. června do 11. července ve všech prodejnách Tesco. V rámci hlasování obdrží zákazníci za každý nákup 1 žeton, kterým mohou hlasovat pro svůj oblíbený projekt. Vítězné projekty získají 30 000 Kč. Projekty na druhém místě mohou počítat s podporou 16 000 korun, projekty na třetích místech pak obdrží 10 000 korun. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách v týdnu nejpozději do 26. července 2021.

Systematická a dlouhodobá podpora místních komunit je nesmírně důležitá. Proto jsme v únoru 2020 společně s nadací Neziskovky.cz spustili nový formát bezplatného online vzdělávání v oblasti vztahového fundraisingu pro neziskové organizace. Absolvování kurzu může organizacím výrazně pomoci zvýšit jejich šance na úspěch v našem komunitním grantovém programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ či v jiných grantových výzvách. Kurz absolvovalo již více než 460 organizací.

 
 

Další články

See all posts