Pracovní skupina k tématu předškolní vzdělávání úspěšně funguje, přidejte se

 

Co funguje a proč? Jaké změny jsou důležitý pro společenský rozvoj? Jaké možnosti mají odpovědní zaměstnavatelé?

Na našem lednovém setkání k tématu Rodiče vítáni jsme zahájili činnost pracovní skupiny, která se zabývá klíčovou podmínkou – Ladění práce a rodiny – tématem předškolního vzdělávání.

Za účasti společností GEFCO, ČSOB, ČS, Ministerstvo pro místní rozvoj připravujeme materiál, který chceme společně představit a diskutovat s odborníky z MPSV a MŠMT na konferenci Matky a otcové vítáni, která se uskuteční 17. 6. 2021.

Ačkoliv průzkumy realizované v rámci streamu BPS Matky a otcové vítáni mezi zaměstnavateli a rodiči již 5 let upozorňují na zajištění dostupné, flexibilní a kvalitní předškolní péče jako klíčové podmínky pro ladění práce a rodiny pro rodiče dětí ve firmách i samotné zaměstnavatele, související legislativa (změna dětských skupin na jesle) a rétorika, polarizující společnost bohužel pokračuje a podmínky pro zakladatele firemních školek/dětských skupin se mění spíše k horšímu.  

Měníme paradigma, od „sociální služby“ ve spolupráci s odpovědnými zaměstnavateli usilujeme o vytvoření nového konceptu jehož cílem je zajistit kvalitní, pestré, dostupné (finančně i prostorově), flexibilní vzdělání pro všechny předškolní děti již od dvou let věku dítěte jako celospolečenský standard.

Vzdělávání orientované na individuální přístup, rozvoj kompetencí a dovedností bez stereotypů, které do budoucna pomůže dětem a jejich rodičům rozvíjet talenty již od útlého věku. Mimo jiné odpovědné i finančně, s patřičným daňovým odpočtem pro rodiče i firmy, které své firemní školky zřizují, dostupnými dotacemi pro zodpovědné zřizovatele.

Zajímají vás tyto témata více? Chcete se přidat k diskusi?

Neváhejte. Další pracovní skupina se sejde 28. dubna 2021.

Těším se na Vás

Jana Skalková
Manažerka HR Programů 

skalkova@byznysprospolecnost.cz
Tel.: +420 604 208 566

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts