Představujeme nové signatářské firmy Charty Diverzity

 

V rámci Evropského Dne Diverzity se také k podpoře diverzity přidalo veřejně hned několik nových významných firem, jako Vodafone, RWE, Accor Hotels, HOCHTIEF, Shell či Rossmann. Ti se připojili k evropské Chartě Diverzity, která je dobrovolným závazkem zaměstnavatelů toto téma podporovat. Seznamte se s jejich přístupem k diverzitě.

Miroslav Kos HochtiefSpolečnost HOCHTIEF je první stavební firmou v ČR, která se rozhodla připojit k tématu diverzity. „Je pro nás důležité veřejně svým současným i potencionálním zaměstnancům sdělovat, co je pro nás podstatné. Rozmanitost pro nás znamená velkou příležitost, ale i četná rizika a každodenní nároky na toleranci, porozumění a především komunikaci.“

Daniela Nová Accor HotelsNově se k Chartě připojuje také hotelový řetězec Accor Hotels. „Podporujeme zaměstnávání handicapovaných kolegů, nabízíme stejné podmínky pro ženy i muže bez ohledu na věk či kulturu. V loňském roce jsme se také připojili k projektu United Nations, HeForShe. Celá naše hotelová skupina považuje diverzitu za důležitou oblast a snažíme se našim zaměstnancům připravit takové projekty, aby byly pracovní podmínky skutečně vhodné pro všechny. Podpis Charty Diverzity je pro nás přirozeným dalším krokem, kterým jsme chtěli vyjádřit náš závazek podporovat odpovědné podnikání.“

Erika Vorlová RWENová signatářská firma RWE

„Byť se podpis Charty může zdát formálním krokem, pro RWE to znamená oficiální potvrzení toho, že se diverzitě věnujeme, diverzitním opatřením věříme a chceme tak být i vnímáni. Nevěnovat se jí znamená nejenom ztrátu konkurenceschopnosti na trhu, ale také snižování angažovanosti a spojenosti zaměstnanců. Ve společnosti RWE již několik programů na podporu diverzity běží, ale těšíme se na dobu, kdy se diverzita stane nedílnou součástí jak manažerské praxe, tak vnímání všech zaměstnanců a  nebude tudíž zapotřebí tolik programů a osvěty. To je náš cílový stav, cesta k němu je ještě dlouhá a složitá, nicméně již nyní máme na základě interního měření a dotazníků celoskupinový akční plán diverzity na roky 2016 – 2018.“

Veronika Ivanovič a Jana Vychroňová VodafoneVodafone diverzitu aktivně podporuje

Ve společnosti Vodafone věříme, že díky diverzitnímu a inkluzivnímu prostředí získáme a udržíme nejtalentovanější lidi a budeme schopni učinit nejlepší rozhodnutí pro naše zákazníky a akcionáře. Každý z nás je odpovědný za vytvoření prostředí, kde se lidé budou cítit dobře – bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, hodnoty, hendikep, věk, sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Diverzitní prostředí je základem pro dlouhodobý úspěch firmy. Máme různorodé zákazníky se specifickými potřebami a přáními. Pokud mezi sebou budeme mít zaměstnance, kteří jsou schopni těmto potřebám porozumět a zákazníkům vyhovět, pak firma dlouhodobě zvyšuje zisky. Charta Diverzity je v souladu s našimi hodnotami a směrem, kterým jdeme. Věřím, že dnešní podpis a naše iniciativy na podporu Diverzity budou inspirací pro ostatní.”

 Olga Stanley Rossmann„Otázku diverzity na pracovišti podporujeme, jelikož vnímáme, že to současné fungování společnosti obohatí. Firma na českém trhu úspěšně funguje již přes 22let, zaměstnává více než 700 lidí a diverzita dává možnost firmě růst tím, že dá příležitost lidem s rozdílnou povahou, odlišnými zkušenostmi, kreativitou a využije toho co nejlépe. V rámci našich společensky odpovědných projektů neustále upozorňujeme na problematiku rozdílnosti ve společnosti a snažíme se zaměstnancům pomáhat k odstranění různých bariér existujících z důvodu předsudků,“ představuje svůj přístup firma Rossmann.

 

Text evropské Charty Diverzity a možnost, jak k ní přistoupit.

 

Evropská Charta Diverzity

 Evropská Charta Diverzity je závazkem zaměstnavatelů podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Podpis a naplňování Charty v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Po celé Evropě se k ní přihlásilo již více než 7500 zaměstnavatelů.

Více na www.diverzita.cz.

 

 

 

 

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts