Představujeme nové vedení BpS: Alena Líškay Králíková

 

Alena Líškay Králíková je od počátku roku 2020 ředitelkou aliance BpS – Byznys pro společnost. Soustředí se zejména na rozvoj principů udržitelnosti ve firmách napříč Českou republikou a spolupracuje na různorodých projektech firem v oblastech odpovědného podnikání a diverzity. V minulosti řídila útvar firemní kultury a společenské odpovědnosti ČSOB, a odpovídala i za externí a interní komunikaci. Působila také v neziskovém sektoru – mj. jako ředitelka Gender Studies, o.p.s. nebo manažerka pro rozvoj nadačního fondu Slovak-Czech Women’s Fund. Zkušenosti má z odborných médií a interních časopisů velkých firem, za které odpovídala jako šéfredaktorka a editorka. V Byznysu pro společnost pracuje od roku 2017.

Co považujete pro rok 2020 za zásadní trendy v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem?

Chci věřit tomu, že klimatická krize a její souvislosti přestanou být předmětem jen ‚filozofických‘ diskusí, jak tomu bylo převážně dosud. Doufám, že spolu s konceptem cirkulární ekonomiky a závazky neplýtvání ve výrobě i spotřebě budou opravdu hýbat rozhodnutími každého z nás v individuální rovině i v rovině institucí a firem. Mou odpovědí jsou tedy konkrétní, měřitelné a závazné kroky týkající se spotřeby vody a energií, uhlíkové stopy jednotlivců, produktů, institucí i států a regionů. Kritická – a nejen ve světle požárů v Austrálií – je i oblast biodiverzity.  

Velkým tématem je a bude migrace a s ní související tolerance a otevřenost zemí a regionů, které jsou cílovou destinací lidí, kteří z různých důvodů opouštějí své domovy, a obyvatel těchto států. Evergreenem bohužel v České republice zůstává vzdělávání, vzdělanost, kritické myšlení a gramotnost – mediální, finanční i digitální. I tady mohou firmy sehrát velkou roli – naštěstí ji mnohé už přijímají. Nemůžu nezmínit téma rovnosti – žen a mužů, z pohledu věku a dalších aspektů. I tady je pořád co dělat, protože slova a prázdné deklarace nic nezmění.

Které letošní akce Byznysu pro společnost – na jejichž přípravě pracujete – by neměly uniknout pozornosti členských firem?

Těším se na blížící se fórum UP! 2020, které podobně jako v předchozích letech koncipujeme jako diskusi o zásadních trendech, které dnes hýbou společenskou diskusí o udržitelnosti a odpovědnosti z pohledu firem i každého z nás. Budeme se také dál věnovat odbornému dobrovolnictví, do něhož se zapojuje čím dál více firem a jejich zaměstnanců a zaměstnankyň, aby přispěli k rozvoji neziskového sektoru. Dalším milníkem roku bude i nový ročník ocenění a ratingu TOP Odpovědná firma. Ten s datem 2019 máme za sebou teprve nedávno, ale už se připravujeme na další.

Na čem by měli firmy v oblasti společenské odpovědnosti nejvíc zapracovat?

Pro řadu společností zůstává stále velkým úkolem sladění jejich strategie udržitelnosti s tou byznysovou. Mnohé jsou opravdu daleko, což dokazují třeba jejich zprávy o udržitelnosti, z nichž je zřejmé, že principy odpovědnosti firmy propisují do své firemní kultury, nastavení spolupráce s obchodními partnery, nákupu, compliance, výroby apod. Stále je však hodně těch, které vnímají CSR jako třešničku na dortu, považují odpovědné chování za ‚něco zbytného‘, čemu se začnou věnovat, až ‚na to budou mít‘, zaměňují CSR a marketing, nebo se soustředí na filantropii, aniž by pracovaly s jejími dopady a přínosy – jak pro obdarované, tak pro dárce. 

V čem můžete firmám podat pomocnou ruku, pokud chtějí zlepšit své CSR?  

Ze svého pohledu považuji za přínosné diskuse pod hlavičkou Odpovědné Česko na témata, která si určí firma podle svých potřeb a priorit, s osobnostmi, které jsou ve svých oborech opinion leadery, s tím, že výstupy využije pro své další směřování v oblasti udržitelnosti. Tyto diskuse jsou pro firmy příležitostí vystoupit ze známých kolejí a očima diskutujících nahlédnout souvislosti CSR a byznysu z jiného úhlu pohledu. 

Mezi další možnosti patří konzultace a různorodé formy spolupráce týkající se např. reportingu, revize nebo nastavení CSR strategie či strategie filantropie. Zapojujeme se i do firemních projektů nebo je iniciujeme.

Informace o novém vedení a Radě aliance Byznys pro společnost najdete ZDE.

 
 

Další články

See all posts