Představujeme nové vedení BpS: Linda Sokačová

 

Linda Sokačová je od podzimu loňského roku ředitelkou pro udržitelný rozvoj aliance BpS – Byznys pro společnost. V minulosti řídila odbor rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Působila také v neziskovém sektoru a akademické sféře – mj. jako ředitelka Gender Studies, o.p.s. nebo jako vedoucího výzkumného týmu pro European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) v Sociologickém ústavu AV ČR. Zkušenosti má z přípravy strategií státu, obcí i komerčních firem.

Co považujete za zásadní trendy v udržitelném rozvoji pro tento rok?

Udržitelnost dostává stále konkrétnější obrysy a náplň. Není už jen prázdným slovem, ale programy udržitelnosti přináší konkrétní výsledky. TOP odpovědné firmy navíc čím dál silněji chápou, že je nutné se zaměřovat na všechny složky udržitelnosti: životní prostředí, ekonomiku, sociální dopady, diverzitu i podporu komunit. Nejde se zaměřit pouze na jednu oblast bez ohledu na druhou. Velkou výzvou pro rok 2020 je i cirkulární ekonomika a udržitelnost a etika v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Klíčovou pro úspěšnost programů udržitelnost je a stále víc bude spolupráce s obcemi a státem. A to především v oblasti inovací, vývoje a výzkumu. 

Důležitou roli sehrají i zákazníci. Pokud budou spotřebitelsky uvědomělejší a těžiště se přesune ze slov na reálné chování, tak bude na výrobce a obchodníky sílit tlak na odpovědnější a šetrnější výrobky a řešení – to podnítí skutečnou změnu.

K přeměně společnosti hraje roli i dárcovství a firemní dobrovolnictví. Dárcovské programy se odklání od jednorázové podpory nebo materiálních darů k podpoře inovací, i se systémovým charakterem, a podpoře talentů a potenciálu u ohrožených skupin ve společnosti. 

Které akce na podporu udržitelnosti by si členské firmy neměly letos nechat uniknout?

První akcí je vlajkové a už tradiční Fórum UP!, které se letos zaměří na trendy a budoucí směry v udržitelném podnikání. Účastníci akce si poslechnou konkrétní zkušenosti z firem, ale dáváme prostor i osobnostem a myšlenkám s kritickým nádechem. Fórum UP! vnímáme v Byznysu pro společnost jako prostor pro zamyšlení a diskuzi. 

S KPMG Česká republika otevíráme další kurzy zaměřené na společenskou odpovědnost firem, ale i Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Ukazuje se, že dobrovolné závazky mohou hrát klíčovou roli při prosazování změn a plnění našich globálních cílů. Budeme pokračovat i v činnosti pracovní skupiny k tématu jednorázových plastů a jako stěžejní se rýsuje i téma udržitelného textilu, kde se chystá zákonná regulace obdobně jako u jednorázových plastů. 

Na co by se podle vás měly členové Byznysu pro společnost zaměřit?

Chtěli bychom, aby se každá členská firma zaměřila na udržitelnost v celém komplexu a neopomíjela žádnou z jejích složek – ať už životní prostředí, diverzitu či podporu komunit. To napomůže, aby se lépe plnily globální závazky např. v podobě Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. 

Byznys pro společnost se snaží dlouhodobě pomáhat firmám na cestě k udržitelnosti a motivovat je. Jakou podporu mohou například využít?

Vždy záleží na konkrétní firmě. Podporu je nutné vybírat ve vztahu k její specifické situaci. Zajímavé mohou být pro začínající i pokročilejší firmy tzv. stakeholder dialogy, které zprostředkovávají firmám pohled zevnitř (od zaměstnanců či spolupracovníků) a zvenku od zákazníků, potencionálních zaměstnanců nebo i konkurence. Ten je možné použít pro start strategie udržitelnosti i pro i pro její další rozpracování. Otevřený dialog může také přinést spoustu podnětů a přispět k odpovědím na otázky, které si firmy kladou a nemají na ně jednoduchou a jasnou odpověď. 

Informace o novém vedení a Radě aliance Byznys pro společnost najdete ZDE.

 
 

Další články

See all posts