Představujeme nové vedení BpS: Pavel Štern

 

Pavel Štern, ředitel programů BpS – Byznysu pro společnost, se dlouhodobě věnuje tématům, jako jsou trestní politika, vězeňství, probace, mediace a restorativní justice, oběti trestných činů, sociální služby, politika zaměstnanosti, diverzita a inkluze, rozvoj lidských zdrojů a kapitálu, vedení a řízení lidí. Dlouhodobě pracoval v justici nejprve jako probační úředník, posléze jako první ředitel Probační a mediační služby, ČR (2001) až do roku 2014, poté krátce jako náměstek ministryně spravedlnosti pro trestní politiku. Aktuálně se věnuje zejména politice zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů a „lidského kapitálu“ na trhu práce a také inovativním projektům a programům v oblasti diverzity a inkluze, flexibility a mobility pracovního trhu. Od roku 2016 působí v rámci aliance Byznys pro společnost, jako ředitel programů, výrazně se podílel mj. na publikační činnosti BpS a na projektech a programech spojených věkovou diverzitou, age managementem, mezigeneračními tématy a flexibilitou na trhu práce.  

Co považujete za hlavní výzvy a trendy na českém pracovním trhu a v oblasti diverzity? 

V oblasti diverzity a inkluze jsou to bezpochyby velké změny přicházející na trh práce v souvislosti s technologickou revolucí 4.0. Je to globální trend, který se čím dál více bude týkat i českého trhu práce. Témata, která aktuálně v rámci Charty diverzity řešíme společně s firmami a nyní i městy, jsou například flexibilita práce a pracovního trhu, podpora rodičovství a práce, stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a prodlužování pracovního věku, podpora znevýhodněných skupin na trhu práce, ženy ve vedení firem, zahraniční zaměstnanci na českém trhu práce. To vše bude nadále důležité v kontextu postupně přicházejících velkých změn, včetně vzniku zcela nových profesí a odvětví v důsledku technologických a samozřejmě i klimatických změn. Diverzita a inkluze 4.0 je a bude tématem a trendem budoucnosti pracovního trhu stejně jako bude cestou k udržitelnosti firem a jejich lidského kapitálu. 

Které klíčové projekty a aktivity připravuje Byznys pro společnost pro letošní rok v oblasti podpory diverzity?

Budeme pokračovat v trendu minulých let v oblasti rodičovství a práce, kde se i díky aktivitám a našim pravidelným průzkumům spojených s programem Matky a otcové vítání podařilo celé téma výrazně posunout. Přispívají k tomu i naše signatářské firmy díky své dobré a inspirativní praxi v oblasti prorodinných benefitů a politik. Podařilo se nám také více otevřít a podpořit dialog mezi firmami a státem. 

Připravujeme další aktivity nové platformy na podporu žen ve vedení firem a společností (Women in Leadership Platform) včetně mezinárodní spolupráce. Budeme se věnovat intenzivně i tématu stárnutí a mezigenerační spolupráce na trhu práce a pokračujeme v realizaci inovativních projektů, jako například Starám se a pracuji, Podpora rodičů samoživitelů či New Job New Life. 

Mezi klíčové aktivity v rámci Charty diverzity letošního roku budou patřit znovu Evropský den diverzity, akce v rámci Women in Leadership Platform na téma He for She a Ženy v době 4.0, Pride Business Forum a mezinárodní konference k tématu sendvičové generace a projektu Starám se a pracuji. Inovací bude nepochybně nový způsob přípravy programu akcí společně s členskými a signatářskými firmami včetně aktivního zapojení členů a členek Rady Byznysu pro společnost.

Na co se chcete spolu se signatáři Charty diverzity zaměřit především?

Rádi bychom se v letošním roce s našimi signatářskými firmami – ale i městy, které jsou signatáři Charty diverzity – výrazně věnovali dalšímu rozvoji tématu rodičovství a práce. Debatu chceme výrazněji posunout do roviny, že rodičovství představuje celoživotní hodnotu. A měly by tomu být i přizpůsobeny podmínky pro rodiče na trhu práce. Podobně se chceme zaměřit společně na rozvoj témat spojených s věkovou diverzitou, age managementem a prodlužováním pracovního života prostřednictvím tzv. druhé či třetí pracovní kariéry. Významným tématem spolupráce v rámci aliance BPS budou nadále ženy ve vedení firem a společností a další rozvoj inovativních projektu a programů ve spolupráci se signatáři a dalšími zájemci o spolupráci.

Co nabízí Byznys pro společnost signatářům Charty diverzity, kteří se chtějí ještě více posunout v podpoře diverzity? 

Vedle klíčových akcí roku 2020 v rámci Charty diverzity, které jsem již zmínil, podpoří rozvoj spolupráce se signatáři a spolupracujícími firmami menší networkingová setkání například formou pracovních snídaní včetně mezinárodní účasti. Nabídneme možnosti více využívat našich služeb a osvědčených nástrojů pro měření a srovnání úrovně diverzity a inkluze (DISA), či dlouhodobé zaměstnatelnosti (LEA), nebo školení v oblasti tvorby prorodinných benefitů a vytváření podmínek dlouhodobé podpory rodičovství a práce, nebo jak pracovat s nevědomými předsudky a jak vytvářet podmínky odpovědného náboru. 

Budeme i nadále rozvíjet úspěšné nové formáty z předchozího roku, například stake holder dialog na téma Mladé aktivní Česko. Inspiraci pro nás i pro celou alianci budeme čerpat i díky úzké spolupráci v evropské platformě Charty diverzity a celkově širokému networkingu BpS v českém i mezinárodním rozměru.

Informace o novém vedení a Radě aliance Byznys pro společnost najdete ZDE.

 
 

Další články

See all posts