Principy spolupráce v rámci platformy Byznys pro společnost

 

1. Hlavním cílem platformy je podporovat odpovědné podnikání

Členové platformy uplatňují ve svém podnikání principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení společností, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

2. Respektujeme důvěrnost informací poskytnutých členy platformě

Informace poskytnuté jednotlivými členy platformě slouží pouze k naplňování cílů platformy a pro vnitřní potřeby vedení platformy. V žádném případě tyto informace nemohou být bez souhlasu člena platformy předány třetím stranám nebo užity v rozporu se zájmy členů platformy.

3. Odpovědně sdílíme znalosti a zkušenosti

Sdílení informací, znalostí a zkušeností jednotlivých členů platformy navzájem slouží pouze k naplňování cílů platformy a v žádném případě nesmí být využito v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

4. Členství v platformě nesmí být využito v rámci podnikatelské činnosti členů

Členství v platformě nesmí být zneužito k jiným cílům než k naplňování hodnot prosazovaných platformou a posilování dobrého jména jednotlivých členů platformy. Výstupy vzniklé z činnosti platformy v žádném případě nemohou být využity v rámci obchodní činnosti ani v marketingové propagaci jednotlivých členů.

5. Činnost jednotlivých členů platformy je vykonávána na principu neziskovosti

Všichni členové platformy považují svou činnost v platformě za neziskovou a vůči ostatním členům platformy a účastníkům jednotlivých projektů organizovaných platformou nemají nárok na žádnou odměnu.

6. Při naší činnosti dbáme na ochranu osobních údajů

Uvědomujeme si, že při činnosti platformy může docházet k nakládání s osobními údaji, které jsou chráněny zákonem. Členové platformy proto platformě poskytují osobní údaje výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy. Platforma Byznys pro společnost nakládá s osobními údaji výlučně v souladu s právními předpisy. Osobní údaje a kontakty neposkytuje bez předchozího souhlasu třetím stranám.

7. Při naší činnosti dbáme na ochranu autorských práv

Členové platformy poskytují platformě bezvýhradnou licenci ke všem autorským dílům tvořícím výstupy z činnosti platformy. Na žádost jednotlivých autorů se na materiálech a dokumentech vytvořených v rámci činnosti platformy uvádí jejich autorství k danému dílu.

8. Platforma může užívat chráněná označení svých členů

Členové platformy umožňují platformě užívat svá loga, obchodní jména a další chráněná označení za předpokladu, že budou užita pouze v souvislosti činností a naplňováním cílů platformy. Chráněná označení jednotlivých členů platformy v žádném případě nemohou být jakkoli upravována a nemohou být užita způsobem, který by poškozoval dobré jméno nebo obchodní zájmy členů platformy.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts