Pro dobré skutky si lidé vybírají nejčastěji čtvrtek

 


Do firemního dobrovolnictví se zapojilo dvakrát více zaměstnanců než vloni.

Rok 2021 skončil podobným způsobem jako začal, a to nouzovým stavem a epidemickými opatřeními. I přesto, že se celý rok nesl ve znamení restrikcí zejména ze strany firem, stále se našlo velké množství společností, které i v této době pamatovaly na pomoc veřejnému sektoru. BPS – Byznys pro společnost v rámci svého programu firemního dobrovolnictví Zapojím se zrealizovala 448 dobrovolnických akcí. Dobrovolníci na těchto akcích odpracovali 21 939 hodin ve 173 veřejně prospěšných organizacích. V porovnání s loňským pandemickým rokem se tak do firemního dobrovolnictví zapojilo dvakrát tolik zaměstnanců, bez jejichž podpory a pomoci by se řada organizací neobešla. Do projektu Zapojím se byla takřka ze dne na den zařazena i pomoc oblastem zasaženým tornádem, kam bylo okamžitě vysláno přes 200 dobrovolníků. Jako novinku ve firemním dobrovolnictví jsme letos každé veřejně prospěšné organizaci podle její činnosti a zaměření přiřadili cíle SDGs a sledovali tak jejich konkrétní plnění.

Rok 2021 byl ovlivněn větším strachem z nákazy COVID-19 a přísnějšími restrikcemi ze strany státu i firem, a to zejména na začátku i na konci roku. Přesto jsou na trhu stále firmy, které aktivně pomáhají. Firemní dobrovolnictví se již stalo standardem a často tyto programy bývají klíčové při výběru zaměstnavatelů hlavně u generace mileniálů, pro které je odpovědnost firem důležitá. Dobrovolnictví také snižuje fluktuaci zaměstnanců, dává totiž lidem možnost více se mezi sebou propojit, poznat se a spojit pro dobrou věc.  Angažovaní zaměstnanci tak častěji zůstávají ve firmách déle.

Všem firemním dobrovolníkům, kteří se přes různá omezení letos zapojili, patří především velký dík. Stejné poděkování míří i k samotným společnostem např. ČSOB, Kooperativě, ČEZu, ČPP a MONETĚ Money Bank, které umožňují svým zaměstnancům pomáhat tam, kde je to potřeba. Je příjemné vidět, že jim všem na svém okolí záleží, a že odpovědné podnikání má mnohem větší dosah, pokud se myslí upřímně,“ říká Pavel Kučera, manažer firemního dobrovolnictví, Byznys pro společnost.

Dobrovolníci mají své oblíbené dny, mezi dobrovolníky převažují ženy

Oproti předcházejícím rokům se letos stal nejoblíbenějším dobrovolnickým dnem čtvrtek, následovaný velmi oblíbeným pátkem. V oba tyto dny se tak uskutečnilo přes 53 % dobrovolnických akcí. Naopak pondělí stále patří mezi dny, kdy chodí dobrovolníci pomáhat nejméně, a to v pouhých 7, 9 %. Nejvíce dobrovolníků si pak vybralo pro svoji pomoc atraktivní lokalitu ZOO Praha, ale velké podpory se dočkaly i obce zasažené tornádem na jižní Moravě. Dobrovolníci si také často volili pro svoji pomoc Pražskou pastvinu, Toulcův dvůr či Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Ve firemním dobrovolnictví stále převažují ženy, které jsou zastoupeny 56, 8 %, zatímco muži zaujímají 43, 2 %.

Konkrétní naplnění SDGs cílů

V letošním roce jsme každé veřejně prospěšné organizaci podle její činnosti a zaměření přiřadili cíle SDGs. Můžeme tak sledovat, které konkrétní cíle dobrovolníci svou činností podporují. Nejvíce je zastoupeno plnění cíle č. 15 Život na souši a to 20, 4 %. Tento cíl podporuje udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelné hospodaření s lesy a zamezení úbytku biodiverzity.

„S dobrovolníky se již osobně známe, dochází k nám několik let. Během každého dobrovolnického dne si samozřejmě povídáme o klientech našeho zařízení. Vždy, když přijdou, tak se ptají na osudy klientů, kteří zde byli při jejich poslední návštěvě. Mají tak i zpětnou vazbu, jak se jejich budoucnost vyřešila a my máme dobrý pocit, že o osudy klientů našeho DC se zajímají i lidi z veřejnosti. Dobrovolníci udělají velký kus práce, na kterou my nemáme zrovna čas a tlačíme ji před sebou.“

Dětské centrum, Veská

„Dobrovolnický den byl pro naši organizaci velkou pomocí a přínosem. Stihlo se vymalovat vstupní schodiště i návštěvní místnost pro rodiče, velkou pomocí pro nás bylo i umytí oken a závěrečný úklid. Ušetřený čas za tyto činnosti tak mohli zaměstnanci věnovat dětem a udělat jim hezký prázdninový den s aktivním programem.“

Fond Ohrožených Dětí Klokánek, Brno

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts