Provident Financial se stal dalším signatářem evropské Charty Diverzity

 
Petr Šaštinský, generální ředitel, Vendula Chižňaková, finanční ředitelka a jednatelka společnosti a Vesselin Barliev, Byznys pro společnost

Petr Šaštinský, generální ředitel, Vendula Chižňaková, finanční ředitelka a jednatelka společnosti a Vesselin Barliev, Byznys pro společnost

Mezi signatáře Charty Diverzity, jíž je Byznys pro společnost národním koordinátorem, se tento týden připojila společnost Provident Financial. Společnost, která byla založena ve Velké Británii již v roce 1880 a na českém trhu funguje od roku 1997, patří mezi největší nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů v České republice a oblast diverzity podporuje dlouhodobě.

V současné době má Provident v nejvyšším vedení tři ženy, které řídí divize financí, úvěrových rizik a strategických projektů. V týmu senior managementu jsou ženy zastoupeny podílem 40% a na pozicích v liniovém managementu je to pak dokonce 61%.

Provident již v minulosti dvakrát prošel genderovým auditem organizace Gender Studies a rozvoj žen podporuje i pomocí účasti v kariérních programech, například v programu Equilibrium Britské obchodní komory.

Že diverzita zaměstnancům Providentu pomáhá při skloubení pracovního a osobního života, potvrzuje i Kateřina Jarošová, specialista pro společenskou odpovědnost, která říká: „V Providentu mohu využívat flexibilní pracovní doby a práce z domova, což mi umožnilo nastoupit po rodičovské dovolené přímo zpátky na původní pracovní pozici a na plný úvazek. Cením si těchto podmínek, které mi umožňují věnovat se práci naplno a přesto být svým dětem k dispozici.“

Charta Diverzity vychází z předpokladu, že v ekonomickém zájmu společností je budovat firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci. Dokument podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděn pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Česko je 14. zemí EU, ve které mohou zaměstnavatelé k chartě přistupovat. V Evropě ji podepsalo již přes 7000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přes 14 milionů lidí.

O projektu Diverzita v ČR:

Naše aktivita je součástí projektu „Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu“. Ten je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím programu Dejme (že)nám šanci, který v ČR realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem. www.diverzita.cz

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts