Publikace – Firma a životní prostředí

 

Publikace ke stažení:

1368105231_1

Proč byste se měli zajímat o tuto publikaci?

Odpovědné chování společností v environmentální oblasti je novou hodnotou, kterou zákazníci,
obchodní partneři a zaměstnanci začínají v rostoucí míře očekávat. To s sebou přináší i předpoklad,
že společnost nastaví strategii odpovědného chování vůči životnímu prostředí, bude umět změřit
dopady své činnosti na životní prostředí a o svých aktivitách bude pravdivě informovat.

Strategický přístup k environmentální odpovědnosti rozvíjejí v různém stupni pokročilosti také
společnosti v České republice. V současnosti je velmi málo materiálů, které by přiblížily specifika
českého prostředí. Podobná nejasnost panuje i v oblasti potřeb a očekávání českých zákazníků
a veřejnosti. Proto vznikla myšlenka vytvořit materiál, který by poskytl shrnutí o tom, jakým
environmentálním aktivitám se společnosti v České republice věnují.

Co získáte po přečtení této publikace?
Budete mít ucelenou představu o tom, co je environmentální strategie, jak ji nastavit pro specifika
vaší společnosti, jaké ekonomické přínosy může tato strategie přinést či jaký náklad je se zavedením
environmentální strategie spojen. Dozvíte se, kdo se o odpovědný přístup vaší společnosti k životnímu
prostředí zajímá a jak s těmito zainteresovanými stranami komunikovat.

Materiál nabízí také jednoduchou diagnostiku stádia rozvoje environmentální strategie vaší společnosti a základní návod, jak postupovat, pokud se rozhodnete environmentální strategii zavést.

Zaujmout vás mohou postoje české veřejnosti, přehled české legislativy a daňové úlevy pro společnosti, které mají odpovědný přístup k životnímu prostředí nastavený.

Publikace je výstupem TES – Standardy v oblasti životního prostředí.

Publikace je výstupem tematické expertní skupiny „Standardy v oblasti životního prostředí“, které se účastnilo 13 členských firem platformy Byznys pro společnost. Tyto firmy se dobrovolně zavázaly ke společné diskuzi nad tématem vlivu jejich činností na životní prostředí. Motivovala je skutečnost, že v České republice doposud neexistoval žádný standard odpovědného chování k životnímu prostředí ani veřejná diskuze na toto téma. V rámci práce expertní skupiny si firmy daly za cíl vytvořit
standard odpovědnosti k životnímu prostředí a umožnit tak v České republice benchmarking v této oblasti. Zároveň veřejnost i další společnosti získávají užitečnou formou příklady z praxe
a také návod, jak nastavit environmentální strategii.

 

Členy tematické expertní skupiny jsou zástupci firem:

Ambruz & Dark, Accenture Central Europe B. V., GfK Czech, KPMG Česká republika, OKD (NWR), Plzeňský Prazdroj, PwC Česká republika, Siemens, Skanska, Skupina ČEZ, Telefónica Czech Republic, Veolia Voda, Vodafone ČR a platformy Byznys pro společnost.

Společnost PwC Česká republika je patronem expertní skupiny.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts