Rodiče již považují flexibilitu práce za standard, integrace ukrajinských rodičů na český trh práce může urychlit velké a potřebné systémové změny pro všechny

 

Profesní růst a kariérní rozvoj rodičů, inkluzivní přístup zaměstnavatelů k mateřské a rodičovské dovolené, rodiče a zaměstnavatelé v časech hybridních forem práce v době „post covidové“, spolupráce veřejné správy a privátních zaměstnavatelů při podpoře rodičů v práci, podpora ukrajinských rodičů v ČR a jejich integrace na českém trhu práce – to vše bylo součástí programu již 7. ročníku konference Matky a otcové vítáni 2022, kterou uspořádal Byznys pro společnost v prostorách reprezentačního sálu České spořitelny v Rytířské 1.

„Podle průzkumu agentury IPSOS pro Světové ekonomické fórum v roce 2022 si až dvě třetiny lidí na celém světě přejí, aby po skončení pandemie covidu 19 mohli i nadále intenzivně využívat flexibilní pracovní podmínky. Zkušenosti během dvou let našich životů s covidem 19 zásadně změnily a stále mění přístup k flexibilitě práce,“ říká Pavel Štern, ředitel programů pořádající organizace Byznys pro společnost.

Systémová podpora rodičů na trhu práce musí být i nadále prioritou pro veřejnou správu a bude třeba mnohem více motivovat a podporovat zaměstnavatele. I přes pozitivní změny v praxi posledních let ženy-matky i nadále nesou největší břemeno negativních ekonomických dopadů mateřství, což dokládají i mnohé studie a průzkumy.

„V současné době považujeme za důležité poskytnout našim lidem především podporu a stabilitu. Rodičům aktivně pomáháme vyvážit práci a soukromí, poskytujeme zkrácené pracovní úvazky, pružnou pracovní dobu a práci z domova i na dálku. Není třeba zdůrazňovat, jak zásadně změnila pandemie životy nás všech. Jelikož jsme již v minulosti měli rozsáhlé zkušenosti s prací na dálku a využitím technologií, které toto umožňují, přešlo se začátkem pandemie více než 95 % našich kolegů na práci z domova. Do budoucna plánujeme v tomto trendu pokračovat, z kanceláře budeme pracovat v menší míře než před pandemií,“ uvedla vdiskusi Šárka Vránová, HR ředitelka Accenture Czech Republic.

„Podpora rodičů v práci a jejich návrat po mateřské/ rodičovské dovolené do práce je jednou z klíčových oblastí, na které se chceme v oblasti diverzity a inkluze zaměřovat. Díky posledním letům pandemie jsme sami mohli vyzkoušet různé flexibilní formy práce a věřím, že nás to dělá silnější do budoucna,“ řekla na konferenci Petra Ondrušová, Chief Diversity Officer v České spořitelně.

Nedílnou součástí programu letošní konference byla probíhající válka na Ukrajině a příchod statisíců ukrajinských rodičů do České republiky, kteří uprchli před válkou a ruskou agresí. Jejich integrace na českém trhu práce a do české společnosti je velkou výzvou a také příležitostí pro českou společnost a trh práce. A to nejen morální příležitostí, ale i ekonomickou. Zkušenosti firem a společností hlásících se k Chartě diverzity s programy pro rodiče v práci mohou být nyní významným faktorem při procesu jejich integrace.

Česká republika čelí historicky bezprecedentní výzvě – potřebě pomoci stovkám tisíc uprchlíků z Ukrajiny vyhnaných útokem ruské armády a začlenit velkou část těchto uprchlíků do české společnosti způsobem, který udrží jejich lidskou důstojnost a zároveň bude i pro Česko dlouhodobě prospěšný,“ uvedl v programovém bloku konference Diverzita a inkluze pro ukrajinské rodiče sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research.

„V těžké době války na Ukrajině vnímáme, že témata inkluze, diverzity a flexibility získávají lidsky ještě esenciálnější rozměr. Přejeme si, aby se podařila inkluze lidí hledajících bezpečí v České republice. Ve složité situaci je třeba maximálně zjednodušit pracovněprávní procesy pro tyto lidi tak, aby u nás mohli důstojně pracovat. Je třeba minimalizovat vstupní bariéry na pracovní trh, posílit inkluzivní a integrační aktivity,“ uvedla v debatě Helena Steinerová Senior Manager Recruitment & Development, společnosti GasNet.

Konference Matky a otcové vítáni se už tradičně věnuje komplexně rodičům v různých životních situacích, ať již přímo v rámci programu nebo při následné celkové komunikaci, ať už jsou to mj. rodiče v sendviči, duhoví rodiče, či situace rodičů samoživitelů. 

„Uvědomujeme si, jak důležitá je podpora rodičů, matek i otců ze strany společnosti. Proto společnost McDonald´s organizuje řadu aktivit, kterými podporuje matky i otce v řadách našich zaměstnanců tak, aby mohli co nejlépe skloubit obě role, které potřebují – rodičovskou i profesní,“ uvedl za společnost McDonald Rastislav Tesár Senior HR & Training manager CZ/SK.

O KONFERENCI: Už sedmý ročník konference „Charta diverzity: Matky a otcové vítáni“ o trendech a nových pohledech na podporu rodičů v práci tentokrát s podtituly „Rodiče a zaměstnavatelé v prostředí velkých změn a nových výzev“ a Rodiče z Ukrajiny vítáni“. Konference byla organizována v rámci Charty diverzitya v partnerství se společnostmi Česká spořitelna, McDonald´s ČR, Accenture Czech Republic a GasNet.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts