Rovné příležitosti pomáhají zelené transformaci

 
Evropský den diverizty 2023

Adaptace na současné společenské výzvy a změny je možná jen tehdy, pokud se na ní shodne Evropa jako celek. Na mezinárodní konferenci „Evropský den diverzity 2023: Budování mostů – Diverzita, Udržitelnost, Partnerství“ to řekl švédský velvyslanec Fredrik Jörgensen. Zároveň uvedl, že Švédové mají coby předsednická země jako prioritu téma rovnosti žen a mužů a inkluzi.

Evropská unie chce posílit zásadu stejné odměny mužů a žen za stejnou práci, připravila novou směrnici. Ta nemá řešit jen rozdíly jenom mezi příjmy žen a mužů, ale zároveň stanoví povinnost pro firmy sdílet informace o vyplácených mzdách a přijmout opatření, pokud u nich bude rozdíl v odměňování žen a mužů vyšší než pět procent. V Česku se rozdíl dlouhodobě pohybuje kolem deseti procent v neprospěch žen. Tématu se věnoval i jeden z workshopů konference, kterou pořádala platforma odpovědných firem Byznys pro společnost.

Muži si myslí, že vytvářejí prostředí, které je dostatečně inkluzivní. A že je to jen na nás ženách, že nejsme dostatečně asertivní a nejsme ochotny obětovat něco z našeho rodinného a soukromého života pro to, abychom budovaly kariéru,“ uvedla v diskuzi Martina Kučová z PwC Czech Republic. „To téma není dostatečně komunikováno, transparentnost platů tomu určitě pomůže,“ doplnila ji Lenka Hauptmanová z Faurecia Czech Republic.

Debaty o změně přístupu nebyly u nás lehké, přiznala v diskuzi Pavlína Kalousová z Plzeňského Prazdroje. „Muži měli pocit, že na ně někdo ukazuje prstem, protože byli zvýhodněni. A ženy měly pocit, že byly znevýhodňovány. Bylo to hodně citlivé a těžké téma – jak to zvednout a jak to ve firmě začít spravovat. Dnes jsme po třech letech na třech procentech,“ dodala. Firma za to získala i prestižní evropské ocenění Equal Salary. Workshopy se vedle tématu „gender pay gap“ věnovaly postavení žen ve společnosti a na trhu práce, stárnutí populace a otevřely témata tzv. druhé a třetí kariéry.

Populace stárne, Evropa čelí novým výzvám

Hlavní panel konference se také zaměřil na propojení sociální udržitelnosti spravedlivé zelené transformace. „Intenzivněpracujeme s našimi zaměstnanci, aby se připravili na nové digitální dovednosti a znali dobře jednotlivé služby. Skrze ně učíme naše klienty a připravujeme je na digitalizaci. Pracujeme i se starší generací, pro kterou novinky nebývají snadné,“ uvedla Klára Escobar z MONETA Money Bank.

Ne každý je ale schopen vstřebávat nové trendy, vidíme to i u nás. Spousta lidí pořád chce, aby k nim někdo fyzicky přišel domů a mluvil s nimi. Snažíme se, aby náš byznys byl diverzifikovaný a vše to bylo vyvážené,“ poznamenala Jitka Němečková z Provident Financial.

Zaměstnávání lidí nad 50 let je (nejen v Česku) stále problém, tato skupina tvoří třetinu všech nezaměstnaných. Mnoho z nich má problém sehnat zaměstnání, přestože o něj stojí. „Některé zákony jsou v mnoha zemích zastaralé, brzdí aktivní seniory v tom, aby pracovali. My chceme tyto bariéry prolomit a využít jejich zkušeností,“ uvedl v diskuzi Joseph Gruber z Philip Morris ČR.

Šéfka Zastoupení Evropské komise v Česku Monika Ladmanová připustila, že Komise v oblasti zelené transformace chystá v nejbližší době nová opatření – týkají se třeba energeticky náročných budov, snížení emisí či využívání tiskáren. Připomněla, že opatření Komise jednotlivě diskutuje s členskými státy EU. „Každý, kdo má v Evropské unii stejné cíle, by měl mít také stejné příležitosti těchto cílů dosáhnout,” uvedla Monika Ladmanová.

Rovné příležitosti pomáhají zelené transformaci

V úvodní části konference, kterou znovu zaštítila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, švédský velvyslanec Fredrik Jörgensen připomněl, že ekonomická budoucnost Evropy závisí především na konkurenceschopnosti. „Evropa musí čelit konkurenci z celého světa, musí se stát silnější, je to naše priorita. Musíme se pokusit přesvědčit ty, kteří váhají, abychom všichni jeli stejným vlakem, který jede po stejné koleji stejným směrem,“ dodal. „A nesmíme zapomenout také na synergii mezi environmentální a sociální udržitelností. Environmentální udržitelnosti nemůžeme dosáhnout bez toho, aniž bychom na to připravili lidi. Aby mohli pracovat na zelené transformaci, musí pro ně být podmínky a inkluze,“ připomněl ředitel Byznys pro společnost Pavel Štern.

Hlavní partneři

Mediální partner

Logo Heroine

Záznam živého přenosu konference

Záznam workshopu č. 1 Pay Transparency

Záznam workshopu č. 2 The Future Is Female

Záznam workshopu č. 3 Second & Third Career

Záznam živého přenosu konference a workshopu č. 1 Pay Transparency (anglicky)

Evropská unie
Financováno z programu Evropské unie
Právo, rovnost a občanství

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts