sanofi-aventis

 

Společnost Sanofi se věnuje podpoře lidí v jejich zdravotních výzvách. Jsme globální biofarmaceutická společnost zaměřená na lidské zdraví. Chráníme proti nemocem očkovacími látkami, poskytujeme inovativní léčbu, abychom bojovali proti bolesti a utrpení. Pomáháme pacientům, kteří trpí vzácnými nemocemi, a podporujeme miliony lidí s dlouhodobými chronickými chorobami. S více než 100 000 zaměstnanci ve 100 zemích Sanofi transformuje vědecké inovace na řešení zdravotní péče po celém světě. Sanofi, Empowering Life

Společenskou odpovědnost chápeme jako součást naší „firemní DNA“. Závazek jednat eticky a odpovědně je zásadní, a promítá se tak do našich každodenních činností. Vytvořili jsme proto ucelenou koncepci CSR, která vychází z globální Sanofi strategie a platí pro všechny pobočky, divize, oddělení, které spadají pod Skupinu Sanofi v České a Slovenské republice. Tato koncepce usiluje o naplnění potřeb pacientů, usnadnění přístupu ke zdravotní péči, respektování potřeb každého jednotlivce a udržitelnost životního prostředí. Náš CSR přístup tak doplňuje firemní strategii a hodnoty.

pacienti, zapojení do komunit, zdravá planeta

Naše společnost soustřeďuje aktivity své společenské odpovědnosti do tří klíčových oblastí, kterými jsou: pacienti, zapojení do komunit a zdravá planeta. Prostřednictvím projektů v těchto oblastech se hlásíme ke svému dílu odpovědnosti vůči pacientům, vlastním zaměstnancům, obchodním partnerům a životnímu prostředí, ve kterém působíme.

Zapojení do komunit

Skupina Sanofi cítí velký závazek vůči svým zaměstnancům, místním komunitám i vzdělávacím institucím a má zájem ho i nadále posilovat. Firma organizuje zejména aktivity zaměřené na rozvoj současných i budoucích zaměstnanců a komunit, ve kterých působí.

Zdravá planeta

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost jedním ze základních stavebních kamenů firemních CSR. Všechny výrobní procesy a obchodní činnosti jsou proto řízeny s maximálním ohledem na životní prostředí. V rámci výroby se zaměřujeme zejména na šetrné hospodaření s energiemi a vodou. Tyto projekty nejen chrání životní prostředí, ale zároveň i snižují finanční náklady na výrobu. Do aktivit zapojujeme zaměstnance, abychom posílili jejich sounáležitost s firmou a současně zvýšili jejich povědomí o trvale udržitelném rozvoji a motivovali je k odpovědnému chování i mimo firmu. 

Pacienti – Zlepšení dostupnosti zdravotní péče

Pacienti jsou pro nás na prvním místě. Naše léčivé přípravky jsou vždy zárukou vysoké kvality, tím však náš zájem o pacienta nekončí. Sanofi podporuje přístup ke zdravotní péci, zvyšování bezpečnosti pacientů, vzdělávání široké i odborné veřejnosti a prevenci nejrůznějších onemocnění. Jsme v kontaktu s pacientskými komunitami, sledujeme jejich pohledy a stanoviska, abychom důkladně porozuměli jejich potřebám. 

 
 

Další články

See all posts