ŠKO-ENERGO, s.r.o.

 

Společnost ŠKO-ENERGO je stabilní energetická společnost, která zajišťuje veškeré energie pro ŠKODA AUTO a teplo pro město Mladá Boleslav. Vyrábíme a distribuujeme ekologicky šetrné energie s využíváním bezuhlíkatých technologií. Poskytujeme komplexní služby průmyslové energetiky a snižujeme energetickou náročnost v oblasti spotřeby. Zajišťujeme a provozujeme infrastrukturu a související služby pro e-Mobilitu a podílíme se na regulaci přenosové soustavy. Jsme dobrým občanem v regionech, kde působíme. Zaměstnáváme nejlepší profesionály v oboru a společně zajišťujeme smart řešení pro průmysl a region. Svou energií směrem k našim partnerům, regionu, životnímu prostředí i zaměstnancům rozhodně nešetříme.

Energií pro partnerství

Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a partnerům je pro nás klíčovým dokumentem Etický kodex ŠKO-ENERGO, ke kterému se hlásíme i jako součást skupiny ŠKODA a koncernu Volkswagen. Obchodujeme výlučně podle principu výkonnosti, na základě tržního hospodářství a svobodné a nenarušené hospodářské soutěže a dodržujeme přitom právo, zákon a etické a transparentní chování. Úspěch našeho podniku závisí také na tom, že se my všichni, tedy představenstvo, vedoucí a jeden každý zaměstnanec, chováme poctivě, charakterně a eticky správně. Interně a externě podáváme informace a komunikujeme pravdivě, komplexně a včas. Víme, že takto investovaná energie se všem stranám vyplatí.

Energie na podporu regionu

ŠKO‑ENERGO se dlouhodobě snaží být „dobrým občanem“ regionu. Máme jasně stanovenou strategii, kterou pomáhali definovat zaměstnanci firmy. V kontextu naší strategie poskytujeme komplexní profesionální služby průmyslové energetiky, vyrábíme ekologicky šetrné energie, budujeme infrastrukturu pro e-Mobilitu ŠKODA AUTO i Mladou Boleslav, a tím přispíváme k tomu, aby byla městem, kde se dobře žije. Regionálně orientovanou pomocí přispíváme k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Usilujeme o rozvoj lokalit, ve kterých působíme – Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí. Naše finanční prostředky pomáhají zlepšit podmínky pro sportovní a kulturní aktivity mládeže, smysluplnému využití volného času a současně snižování rizika ohrožení negativními vlivy, drogami a jinými návykovými látkami. Energie i vůle podporovat region máme stále dostatek.

Energie chovat se ekologicky

Naše motto „Hřeje Vás čistá energie“ není jen efektní větou. Ochranu životního prostředí chápeme jako společný úkol, na kterém se podílí každý zaměstnanec podle své odpovědnosti, znalostí a schopností. Nalezli jsme dostatek energie chovat se ekologicky za všech okolností a ve všech směrech. Dbáme na dodržování zákonů a pravidel na ochranu životního prostředí a také na šetrné zacházení s přírodními zdroji. Vracíme vodě čistotu, recyklujeme odpadové materiály a podporujeme ekologické projekty v regionu. Na této cestě jdeme jistým krokem stále kupředu.

Energie našich lidí

Své zaměstnance považujeme za klíčovou součást svého podnikání. Úspěch naší společnosti závisí mimo jiné na neustálém rozvoji zaměstnanců a vytváření pozitivních pracovních podmínek. Naši globální a lokální odpovědnost bychom nemohli uplatňovat právě bez jejich iniciativy. Podporujeme a motivujeme je, aby se zapojili do aktivit naší komunity. Pod záštitou vedení naší společnosti se zaměstnanci ŠKO-ENERGO pravidelně angažují v dobrovolných a veřejně prospěšných projektech s cílem přispívat k tvorbě příjemného společenského a přírodního prostředí. Na energii našich lidí a odpovědný přístup jsme náležitě pyšní!

www.sko-energo.cz/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts