Skupina ČEZ

 

Koncept udržitelného rozvoje je pro podnikání tak velké a významné společnosti, jako je Skupina ČEZ, zcela zásadní. Hlásíme se k němu již řadu let a postupně koncept „udržitelnosti” rozšiřujeme do dalších oblastí našeho působení.

Výzvu generálních ředitelů a ředitelek „CEOs‘ Call to Action: A New Deal for Europe“ jsme přijali proto, že Skupina ČEZ jako jeden z  nejvýznamnějších energetických hráčů v Evropě si je své zodpovědnosti za udržitelnou budoucnost vědoma. Stejně jako usilujeme o udržitelnost v našem podnikání v zemích, kde působíme, chceme přispět ke společnému vyššímu cíli bez ohledu na hranice států. Jsme součástí Evropy a chceme ji zachovat prosperující a silnou nejen pro sebe, ale i budoucím generacím. 

Naše strategie udržitelného rozvoje, definovaná již v roce 2016, se vztahuje na celou Skupinu ČEZ a zahrnuje širokou škálu oblastí podnikání. Pravidelně reportujeme její výsledky v ročních online zprávách o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ, zpracovaných dle mezinárodní metodiky GRI Standards.

Jednou z nejdůležitějších je oblast snižování emisí. Naším cílem je snížení environmentálních dopadů výroby a distribuce, modernizací provozů a realizací investičních akcí na úroveň nejlepších dostupných praxí. V roce 2018 jsme emisní intenzitu CO₂ při výrobě elektřiny snížili téměř o 4 % oproti roku 2017, od roku 2001 bylo dosaženo snížení emisní intenzity CO₂ o 45 %. Důraz rovněž klademe na rozvoj čistých technologií v oblastech výroby elektrické energie a dopravy. Provozujeme nízkoemisní zdroje, v nichž vyrábíme již přes polovinu elektřiny. Investujeme do výzkumu a vývoje nových technologií i zlepšení těch stávajících. V souladu s evropskými cíli rozvíjíme energetické služby zaměřené na úspory energií a efektivnější zacházení s nimi. 

Poskytujeme poradenství a dodáváme energetická řešení na klíč pro domácnosti, firmy, obce či města. Jde například o fotovoltaiku společně s bateriovým systémem, rozvoj služeb v oblasti energetických projektů a staveb, energetických auditů nebo služby a produkty v oblasti vytápění (chytré termostaty, renovace kotlů, tepelná čerpadla). Podporujeme rozvoj elektromobility a budování sítě dobíjecích stanic po celé ČR.

Souhrnný instalovaný výkon větrných parků Skupiny ČEZ v provozu dosáhl již téměř 770 MW, což je 1/3 výkonu jaderné elektrárny Temelín. Na využívaném potenciálu vodní energie České republiky se podílíme zhruba dvěma třetinami. Vodní elektrárny společnosti ČEZ vyrábějí ročně průměrně 2000 GWh ekologicky čisté elektrické energie při velmi nízkých provozních nákladech.

Důležitá je pro nás podpora dárcovského partnerství, s cílem „Pomáháme tam, kde působíme”,  tedy zejména v okolí výrobních zdrojů a distribučních sítí, kde přispíváme na zlepšení infrastruktury a rozvoj komunitního života obyvatel. Spolu s naší Nadací ČEZ jsme dlouhodobě největším firemním dárcem v ČR. 

Jsme odpovědný zaměstnavatel, který komplexně dbá o bezpečnost, vzdělání, péči i podporu flexibility práce svých zaměstnanců. Organizačně, logisticky i finančně podporujeme charitativní projekty, do kterých se aktivně zapojují i naši zaměstnanci. Jednou z mnoha forem je možnost pracovat dva dny v roce jako firemní dobrovolník ve veřejně prospěšné organizaci. V roce 2018 jsme získali Titul Top odpovědná firma ve firemním dobrovolnictví.

Myslíme také na naše zákazníky, zvláště ty „zranitelné“. ČEZ Prodej provozuje internetovou poradnu „Nedejte se“, která poskytuje informace, jak se bránit nekalým praktikám neseriózních obchodníků s energiemi.

Závěrem bych chtěla připomenout, že vedeme otevřený dialog se stakeholdery. Kromě transparentního poskytování informací dovnitř i vně firmy považujeme za důležité podílet se na spolupráci a vytváření vztahů se skupinami stran zainteresovaných na našem podnikání. Jejich zapojováním se chceme podílet na sdílených hodnotách prospěšných pro společnost.

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA
členka představenstva
ředitelka divize správa
ČEZ, a. s.

 
 

Další články

See all posts