Skupina ČEZ – Jsme s vámi

 

Koncept udržitelného rozvoje je pro nás jako jednu z nejvýznamnějších evropských energetik zcela zásadní. Hlásíme se k němu již řadu let a postupně prvky udržitelnosti zavádíme do všech oblastí našeho působení. Přijetí výzvy „CEOs‘ Call to Action: A New Deal for Europe“ je logickým krokem v tomto snažení. Stejně jako usilujeme o udržitelnost v našem podnikání v zemích, kde působíme, chceme přispět ke společnému vyššímu cíli bez ohledu na hranice států. Evropa je náš domov a chceme ji zachovat prosperující a silnou nejen pro sebe, ale i budoucím generacím.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k životnímu prostředí, zaměstnancům, regionům a široké veřejnosti. Uvědomujeme si svůj závazek vůči budoucím generacím, proto se řídíme naší komplexní Strategií udržitelného rozvoje s názvem Energie pro budoucnost. Je úzce provázaná s globálními cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a její plnění pravidelně reportujeme. V rámci této strategie se aktivně podílíme na transformaci energetiky pomocí nových technologií, digitalizace a decentralizace, hledáme možnosti energetických úspor pro naše provozy i pro zákazníky a investujeme do výzkumu a vývoje i do clean-tech společností zaměřených na moderní energetiku. Zároveň vytváříme prostředí pro profesní růst zaměstnanců, podporujeme regiony, v nichž působíme, a podílíme se na podpoře vzdělávání, kultury a sportu.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts