Sladění práce a rodiny podporuje více než polovina zaměstnavatelů

 

Polovina rodičů nezvažuje při plánování nastavení péče dlouhodobé  kariérní dopady. V rychlejším návratu a sladění práce a rodiny je podporuje více než polovina zaměstnavatelů

Doba strávená mimo zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené výrazně ovlivňuje profesní a kariérní dráhu rodičů. Více než tři čtvrtiny rodičů (77 %) a dvě třetiny zaměstnavatelů (66%) si myslí, že rodičovství má u nás stále negativní dopad na celoživotní uplatnění žen v práci. Téměř polovinu rodičů (48 %) neoslovil zaměstnavatel s nabídkou spolupráce či podpory i během mateřské a rodičovské dovolené a zhruba stejné procento rodičů zůstalo na rodičovské dovolené tři a více let.

Největší vliv na rozhodování, zda na rodičovské dovolené zůstane matka nebo otec a také, jak dlouho, (podle dlouhodobých statistik jsou to v ČR dominantně ženy – matky) mají podle rodičů finanční důvody (43 %). Stejný názor mají i zaměstnavatelé. Téměř 9 z 10 zaměstnavatelů (87 %) se domnívá, že při rozhodování rodičů hrají největší roli finanční důvody.

U 30 % rodičů hrají klíčovou roli v rozhodování o nastavení péče o děti společenské normy, tj. názory, že žena má doma pečovat o děti a muž rodinu zajišťovat ekonomicky. To potvrzuje i zkušenost více než polovina zaměstnavatelů (53 %). Zhruba polovina rodičů (51 %) uvedla, že při rozhodování o rodičovské a její délce vůbec nezvažovali finanční a kariérní dopady rodičovství. Naopak 47% rodičů vážně zvažuje dlouhodobé dopady rodičovství a mateřství na finanční situaci a kariéru při plánování rodičovství. Roste počet těch rodičů, kteří zvažují nebo realizují kratší rodičovskou dovolenou. To ukázaly výsledky průzkumu aliance Byznys pro společnost představené na konferenci Matky a otcové vítáni.

Průzkum se věnoval i tématům, jak jsou zejména matky podporovány k dřívějšímu návratu z mateřské či rodičovské dovolené či pokračující spolupráci v průběhu „rodičovské přestávky“. „Současná krize ukazuje, že o otevírání pracovního trhu rodičům malých dětí nestačí jen mluvit. V současnosti jsou matky stále odsouvány na druhou kolej ve svých kariérách, a otcové ve svém rodičovství. Nakonec na tom ale prodělává celá společnost“, uvedla k výsledkům průzkumu poslankyně PSP a předsedkyně TOP 09 Marketa Pekarová Adamová.

Právě to, jaké podmínky nastaví zaměstnavatel, může podpořit v rozhodování rodiče, kteří zvažují ekonomické i kariérní dopady rodičovství. Podmínkám u zaměstnavatele pro

rozhodování o délce rodičovské dovolené přisuzuje důležitost 23 % rodičů a 48 % zaměstnavatelů. Téměř polovina rodičů (48 %) však bohužel potvrzuje, že je zaměstnavatel při plánování jejich odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou s nabídkou spolupráce či podpory i během této doby neoslovil.

Při návratu z rodičovské dovolené po „standardní době“, tj. po třech letech či později, dostala od zaměstnavatele nabídku podpory, která by jim usnadnila návrat do zaměstnání jen čtvrtina rodičů, jednalo se nejčastěji o flexibilní formy práce (24 %). Právě nastavení podmínek pro rodiče může prolomit i některé stereotypy. Starání se o naše zaměstnance – rodiče způsobem, aby mohli trávit více času s rodinou, se nám projevuje ve větší spokojenosti v práci“, řekla Hana Martinkovičová, z České spořitelny, regionální HR Busines partner, Jižní Morava.

Nízkou podporu státu v přípravě a návratu do práce vnímá 14 % rodičů-zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je pocit nízké podpory významnější (31 %).

Co na to zaměstnavatelé?

Více než třetina zaměstnavatelů (34 %) považuje dlouhou rodičovskou dovolenou za problém. Jiný je pohled na nízkou návratnost zaměstnanců po „rodičovské“, kterou za problém považují více než dvě pětiny zaměstnavatelů (44 %) a téměř tři z pěti zaměstnavatelů (58 %) své zaměstnance na rodičovské podporují v dřívějším návratu, než za „obvyklé“ tři roky.

Situace v souvislosti s pandemií Covid 19 vystavila zaměstnavatele i zcela novým výzvám, jak sladit pracovní a soukromý život.

„Společnost McDonald´s spol. s r.o., signatář Charty diverzity, zaměstnává ve svých řadách desítky otců a matek. „Rádi se se podělíme o zkušenosti jak se zaměstnáváním rodičů, tak i s  komunikací se zaměstnanci v  průběhu COVID 19. Byla to pro nás obrovská výzva a odnášíme si řadu podnětů, na co se v budoucnosti zaměřit.“ Uvedl za společnost McDonald Rastislav Tesár Senior HR & Training manager

Další oblastí, na kterou stále v ČR rodiny narážejí je tradiční pohled na problematiku rodičovství a rozdělení rolí. Podle statistik žije v České republice 11,5 % žen a 6,7 % mužů, kteří nejsou heterosexuální. Mnoho z nich usiluje o to, stát se také matkami a otci. V programu konference představily svoji dobrou praxi a benefity v rámci prorodinné politiky při podpoře duhových rodičů společnosti Vodafone CZ a Provident Financial. 

Tématem konference byli i letos rodiče samoživitelé, kteří v reálně životě musí čelit nejen předsudkům, ale velice obtížně sladují práci s péčí o děti a navíc v důsledku pandemie
Covid 19 se mnoho z nich dostalo do velmi závažné životní a finanční situace.
Nadace Kooperativy ve spolupráci s aliancí Byznys pro společnost informovali o výsledcích společného projektu na podporu samoživitelů: https://byznysprospolecnost.cz/51-rodicu-samozivitelu-se-setkava-v-praci-s-predsudky/

Společnost IKEA další účastník panelu pro samoživitele na-sdílela svoji dobrou praxi diverzity a inkluze pro všechny skupiny rodičů včetně samoživitelů. Nora Fridrichová podporovatelka rodičů samoživitelů prezentovala své zkušenosti se spoluprací s firmami a s dárcovskými podpůrnými akcemi ve prospěch rodičů samoživitelů.

O KONFERENCI: Už pátý ročník konference „Charta diverzity: Matky a otcové vítáni“ o trendech a nových pohledech na podporu rodičů v práci tentokrát s podtitulem: Příležitosti pro rodičovství a práci – zkušenosti z kolektivní izolace v době karantény Covid 19. Konference byla organizována v rámci Charty diverzitya v partnerství s Českou spořitelnou, Mc Donald´s ČR a Nadací Kooperativa a ve spolupráci se společností Randstat a Britskou obchodní komorou.

O průzkumu:

Průzkum aliance Byznys pro společnost probíhal v únoru a březnu 2020 a zúčastnilo celkem 314 rodičů napříč ČR. Z toho se v 90 procentech jednalo o ženy (matky, respektive pečující osobu) a v 10 % o otce.
 Naprostá většina rodičů má v péči jedno (36 %) nebo dvě děti (46%), dohromady tvořili více než čtyři pětiny (82 %). Tři a více dětí má méně než pětina zúčastněných respondentek a respondentů (18 %).
 Z hlediska vzdělání jsou nejvíce zastoupeni vysokoškoláci (72 % rodičů) a středoškoláci s maturitou, kteří tvoří necelou čtvrtinu respondentů (24 %). Celkem 4 % rodičů jsou vyučeni nebo mají základní vzdělání.
 Z celkového počtu zúčastněných rodičů jich více než dvě třetiny (67 %) žije v obci s 50 tisící a více obyvateli. Zhruba 3 z 10 rodičů žijí ve městě do 15 tisíc obyvatel (28 %). Méně než desetina bydlí v obci 1000 obyvatel.

Obdobný průzkum mezi zaměstnavateli se uskutečnil v únoru až březnu 2020, a kterého se zúčastnilo celkem 78 respondentů (zaměstnavatelů) napříč ČR. Kromě dvou krajů byly zastoupeny všechny kraje ČR. Nejvíce byli zastoupeni zaměstnavatelé z hlavního města Prahy, kteří tvořili více než polovinu respondentů (56 %). Dalšími nejvíce zastoupenými kraji jsou kraje Moravskoslezský, Ústecký a Jihomoravský. Z hlediska velikosti, respektive počtu zaměstnanců, byli nejvíce zastoupeni zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci, kteří tvořili zhruba polovinu všech respondentů (51 %). S klesajícím počtem zaměstnanců klesá i zastoupení těchto zaměstnavatelů. Firmy s 51 až 249 zaměstnanci a 11 až 50 zaměstnanci tvořili 18 %. Zaměstnavatelé s počtem 10 a míň zaměstnanců tvořili zhruba desetinu vzorku (12 %).

Výsledky průzkumu: Příležitost pro rodičovství a práci – očima rodičů a firem 

Výsledky průzkumu mezi zaměstnavateli: Příležitosti pro rodičovství a práci

PREZENTACE z konference

FOTOGALERIE ZDE

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts