Sodexo, s. r. o.

 

Náš růst je založený na silných hodnotách a etických principech. Podnikání v globalizovaném světě se stalo velmi komplexním. Při obchodních vztazích musíme pracovat v mnoha odlišných politických, finančních  a ekonomických systémech, s celou řadou omezení a kulturních zvyklostí.

Se všemi našimi partnery jednáme dle etických zásad, které jsem v roce 2007 formulovali do našeho kodexu zvaného „Prohlášení o integritě podnikání„.
Tento kodex zakotvuje víru a jednání Sodexo tak, že mu rozumí a sdílí ho každý náš zaměstnanec.

1.      INTEGRITA PODNIKÁNÍ

a. Dodržování lidských práv

Od okamžiku založení Pierrem Bellonem Sodexo usiluje o naplnění Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce.

Ačkoli primární odpovědnost za dodržování Lidských práv mají vlády jednotlivých zemí, Sodexo se, jakožto mezinárodní společnost působící ve více jak 80 zemích,  hlásí k vlastní odpovědnosti za jejich podporu a zaručení jejich dodržování.

b. Zdraví při práci

Každý den se miliony lidí spoléhají na to, že jim Sodexo poskytuje služby bezpečně. Jako globální lídr nabízíme bezpečná řešení odpovídající požadavkům našich zákazníků i v extrémních podmínkách.
Zajišťujeme vysoké bezpečnostní standardy:

  • Zavádíme globální hygienickou a  bezpečnostní potravinovou politiku
  • Nastavujeme globální standardy v oblasti BOZP
  • Vyvíjíme a zavádíme bezpečnostní programy s klienty a dodavateli
  • Máme vnitřní kontrolu a  audity

2.      PROJEKT PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

a. Výživa a zdraví

Sodexo je významným světovým poskytovatelem stravovacích služeb, který má značný vliv na stravovací návyky více než 50 milionů lidí po celém světě.

  • Řešení v oblasti zdraví a wellness

Sodexo poskytuje zaměstnancům našich klientů zdroje, které potřebují ke zvládnutí svých priorit v práci a ve svém životě. Naše dobře proškolené týmy concierge služeb jsou připravené kdykoli pomoci s rezervací hotelů, letenek, autopůjčovny, historických prohlídek, večeří, lístků na koncerty, divadlo nebo sportovní události a umí zařídit dárky, domácí opravy, úklid apod.

  • Rozmanité a vyvážené stravovací možnosti

V Evropě nabízí Sodexo každý den ve všech svých restauracích společného stravování alespoň jednu volbu zdravého a vyváženého jídla, které přispívá k celkovému dobrému zdravotnímu stavu lidí. Sodexo zdravou výživu aktivně podporuje a investuje do všeobecné osvěty v tomto smyslu.

  • Potraviny se sníženým obsahem tuků, cukrů a soli

Na všech našich provozech aktivně propagujeme možnost volby potravin s omezeným množstvím cukru, soli a tuku.

b. Místní komunity

Kdekoliv na světě působíme, hledáme talenty v místních komunitách a spoléháme se na místní dodavatele.

  • FAIR TRADE

Spolupracujeme s celou řadou uznávaných mezinárodních, národních a lokálních organizací, abychom společně identifikovali produkty vznikající zcela etickým způsobem a podporovali jejich prodej.

Mezi nimi je např. The Fairtrade Foundation, což je organizace zajišťující,  aby měli farmáři a dělníci v rozvojových zemích férové obchodní a pracovní podmínky.

V nabídce máme také vlastní řadu horkých nápojů s etickým původem – Aspretto.

  • STOP HUNGER

Více než 850 milionů lidí na celém světě chodí každý večer spát s prázdným žaludkem. Proto jsme se zavázali, že do roku 2020 budeme ve všech zemích, kde působíme, bojovat s hladem a podvýživou v rámci programu STOP HUNGER (Zastavme hlad).

c. Životní prostředí

Zaměřujeme se na čtyři klíčové oblasti: Předpisy pro trvale udržitelný dodavatelský řetězec, místní a sezónní produkty a rostliny, udržitelné druhy ryb a mořských plodů, udržitelné vybavení a zásoby.

Kodexy a programy zde.

3. PLNÍME PŘÁNÍ SENIORŮM

Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci se svými partnery, Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb, podporuje aktivní stáří a pomáhá naplňovat tužby a sny seniorů. Cílem programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat.

VÍCE NA www.plnime-prani-seniorum.cz

 
 

Další články

See all posts