„Sokolí farma“ ČEZ opět nezklamala: do světa se rozletěl rekordní počet 33 mláďat

 

Na ochozech komínů a chladicích věží Skupiny ČEZ letos zahnízdilo 10 párů vzácného sokola stěhovavého, které vyseděly rekordních 33 mláďat. Od roku 2011, kdy společnost nainstalovala úplně první sokolí budku, tak má v rodném listě jako místo narození některý z provozů Skupiny ČEZ už 147 těchto nejrychlejších letců na světě. V České republice v současnosti evidují ornitologové zhruba 130 sokolích párů.

V deseti lokalitách ČEZ se kromě běžných provozních zvuků letos na jaře a v létě ozývalo i hvízdání sokola stěhovavého. Na ochozech komínů a chladicích věží osazených sokolími budkami se totiž letos vylíhlo hned 33 mláďat těchto kriticky ohrožených dravců, takže rodiče měli pořádně napilno s krmením. ČEZ patří k průkopníkům podpory návratu sokola stěhovavého do české přírody: vůbec první sokolí budku společnost nainstalovala již v roce 2011 na komínů severočeské elektrárny Tušimice. V průběhu let nabídku „ubytování“ pro sokoly, kteří si k hnízdění rádi vybírají vyvýšená místa, postupně ve spolupráci s ornitology rozšiřovala. Počty vyvedených mláďat se tak Skupina ČEZ pasuje na největší sokolí farmu v republice. Za posledních 12 let se v jejích provozech narodilo už 147 sokolů.

„Jediné, co sokolí páry během zahnízdění a poté i jejich junioři či juniorky od nás požadují, je klid. Proto jsou po celou dobu zahnízdění odloženy aktivity spojené nějakým způsobem s údržbou komína či třeba lezeckým cvičením profesionálních hasičů. Jakmile tedy ornitolog v dané lokalitě nahlásí, že viděl poprvé sokolí pár nad tou či onou elektrárnou a následně i potvrdí, že samice sedí na vejcích, utlumujeme veškeré aktivity, které se týkají výškových staveb s budkami. Výjimka by nastala pouze v případě, kdyby byly nějakým způsobem ohroženy bezpečnost a zdraví zaměstnanců či vlastní provoz elektrárny,“ říká Jan Kalina, ředitel Divize obnovitelná a klasická energetika.

O sokolíky narozené v ČEZ se již řadu let stará ornitolog Václav Beran, jinak také zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem a výzkumný pracovník ALKA Wildlife, o. p. s. „Ze třiceti tří mláďat narozených letos v lokalitách ČEZ jsou to 4x čtyřčata, 5x trojčata a jednou dvojčata. Co je více než podstatné, všechna mláďata se letos podařilo okroužkovat, takže doufám, že o nich v dalších letech ještě uslyšíme,“ neskrývá své nadšení Beran.

Ornitologové z Alka Wildlife mají podporu vedení společnosti od samého začátku projektu. Výroba a instalace budek probíhá v režii společnosti, ale ornitologům je umožněn vstup do provozů za účelem monitoringu sokola stěhovavého, včetně umístění fotopastí a kroužkování narozených mláďat. Na případný nákup fotopastí, speciální optiky, horolezeckého vybavení a podobně jim pak přispívá Nadace ČEZ v rámci grantu Podpora regionů.

Letošní bilance „sokolí farmy“ ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín 3
Jaderná elektrárna Dukovany 4
Elektrárna Ledvice 4
Elektrárna Tušimise 3
Elektrárna Prunéřov 3
Paroplynový cyklus Počerady 2
Teplárna Trmice 4
bývalá výtopna v Proboštově 3
areál Energotrans v Třeboradicích u Prahy 4
Teplárna Energotrans 3

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts