Společnost dm rozdělila 12 milionů udržitelným projektům napříč kraji. U poroty bodovala hydroponie či podpora slow fashion

 

Vyhloubení mokřadu, výsadba zeleně, ale i recyklace starých materiálů. To jsou oblasti, jimž se věnují některé z projektů, které oslovily odbornou porotu společensky odpovědné iniciativy {SPOLEČNĚ} společnosti dm drogerie markt. Ta u příležitosti oslavy 30 let na českém trhu vybrala 30 projektů, které podpořila částkou 7 milionů korun. Společnost dm k nim dodatečně přidala také projekt v jižních Čechách. Na revitalizaci rybníka a úpravu kruhového objezdu přispěla částkou 5 milionů korun. Celková finanční podpora tak vzrostla na výsledných 12 milionů korun a počet podpořených projektů na 31.

Přestože se vybrané projekty nacházejí na nejrůznějších místech v České republice, jejich iniciátory spojuje snaha změnit prostředí, ve kterém žijí. „Nechceme jenom brát, rádi bychom přírodě také něco vrátili,“ říká Kateřina Rybářová Vavrečková, která stojí za projektem Vršovický mokřad. Ten spolek Kapradí vyhloubil ve Vršovicích u Opavy. „Mokřady patří k druhově nejbohatším ekosystémům na Zemi. Zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, mnohem více než umělé vodní nádrže. V Česku jde bohužel o velmi ohrožené biotopy, většina mokřadů již byla zlikvidována a dále jsou poškozovány,“ upozorňuje Rybářová Vavrečková.

Na severní Moravě dále uspěl projekt, který chce ochraňovat aleje jasanů, jeřábů a borovic proti okusu, nebo projekt Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, které by za získané peníze chtělo vybudovat ukázkové expozice hydroponie s cílem představit možnosti intenzivního a k přírodě šetrného způsobu produkce potravin.

Na výuku na školách se chce zaměřit také neziskový projekt 30 výukových programů pro udržitelný šatník mladých. „Věříme, že vzdělávat současnou mladou generaci bude mít v budoucnu největší dopad. Především středoškoláci jsou již sami spotřebiteli módy, proto je to pro nás důležitá cílová skupina. Pomocí projektu budeme financovat 30 vzdělávacích programů, které školy mohou absolvovat zdarma,“ doplňuje Kateřina Křížová z Centra cirkulární módy v Ostravě.

Na pilířích ekologie a udržitelnosti stojí i projekt Něžná pivoňka. Jeho zakladatelé chtějí nedaleko Karlových Varů vybudovat květinovou farmu a zabránit tak tomu, aby se květiny musely dovážet tisíce kilometrů daleko. Snižovat uhlíkovou stopu se snaží i v Bečovské botanické zahradě, kde získané peníze využijí k vyhloubení nového vrtu, díky němuž již nebude zapotřebí dovážet pitnou vodu ze vzdálenějšího místa. Třetí projekt, který se rovněž nachází v Karlovarském kraji, chce výsadbou ovocného stromořadí a umístěním včelstev na loukách a pastvinách chránit krajinu, pečovat o ohrožená včelstva a prakticky o tom učit děti a mládež.

Využívání starých věcí je novým trendem

Díky společnosti dm drogerie markt přispěje například projekt Dropp k redukci odpadu. Tato iniciativa totiž nachází další využití pro ohrané tenisové míčky, výplety raket, sítě a další materiály. „Společnost dm se u svých výrobků dlouhodobě zaměřuje na úsporu používaných materiálů a jejich cirkularitu. Proto jsme rádi, že se mezi projekty objevila spousta takových, které chtějí pracovat s recyklací starého materiálu,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace dm. Cirkularitu podporuje také nábytková banka, která se v Libereckém kraji snaží hledat využití starým kouskům, a tím pomáhá omezovat vznik komunálního a objemného odpadu. Množství odpadů řeší i projekt Binner – popelář, jenž finanční příspěvek využije na výrobu prototypu chytré popelnice pro lepší monitoring množství odpadů a ušetření svozu za odpad. Tento nápad na chytrý svoz odpadů dokonce v roce 2021 vyhrál start-up soutěž na Technické univerzitě v Liberci. Ze stejného města pochází i spolek Čmelák, který za obdržené peníze pořídí sekačku, s níž bude moci sekat svažité či zamokřené pozemky. To pomůže obnově lučních porostů v blízkosti měst a obcí na samém severu Čech.

I na Vysočině se odborná porota rozhodla podpořit rovnou tři projekty. Jde o obnovu přirozené populace pstruha potočního a lipana podhorního v potocích a řekách, záchranu méně známých přírodních lokalit v okolí Křemešnické vrchoviny a Jihlavských vrchů či projekt, který přinese rozšíření prostoru pro chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů na ploše 3,5 hektaru v lokalitě „Salátův kopec.“

Projekty na ochranu přírody je však možné najít po celém Česku. V Ústeckém kraji chce spolek SPEKTRUM Děčín pomocí výsadby stromů na Františkově vrchu rozšířit tamější biodiverzitu a biologickou rozmanitost. V Radiměři na Svitavsku si zase dali za cíl udržovat druhově bohaté louky, pastviny a ovocné sady nejen pro veřejnost a dobrovolnické tábory, ale též pro kriticky ohroženého modráska černoskvrnného, v současnosti jednoho z 15 nejohroženějších druhů denních motýlů v Evropě.

Společnost dm přidala další projekt za 5 milionů korun

Společnost dm se dodatečně rozhodla spojit s magistrátem v Českých Budějovicích a nabídnout pomocnou ruku při obnově míst ve městě, v němž sídlí centrální správa společnosti. „Darujeme čtyři miliony korun na opravu a osázení kruhového objezdu v ulici Na Okružní a jeden milion na znovuoživení vodní plochy v Kněžských Dvorech. Revitalizace obou míst proběhne příští rok na přelomu jara a léta,“ uzavírá Peroutka.

Společnost dm drogerie markt podpořila celkem 31 projektů celkovou částkou v hodnotě 12 milionů korun. Ostatní projekty již byly představeny v první tiskové zprávě, kterou najdete zde.

V minulosti dm podpořila sociální projekty, nyní se zaměřuje na udržitelnost

Trvalá udržitelnost je dlouhodobě součástí filozofie dm drogerie. „Dbát na udržitelnost totiž jinými slovy znamená pečovat o budoucnost příštích generací. Udržitelná budoucnost je naší prioritou, a proto se během oslav třicátých narozenin zaměřujeme právě na oblast trvalé udržitelnosti,“ přibližuje Jiří Peroutka.

V minulosti dm k příležitosti významných milníků věnovala prostředky charitativním organizacím či školkám a založila tradici dm dobrovolnických dnů. Při oslavách 25 let pak podpořila více než 200 projektů ze sociální oblasti, a to částkou ve výši bezmála 15 milionů korun.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts