Stejná práce, stejná odměna? Shrnutí mezinárodní konference na téma transparentnosti v odměňování

 

Dne 12. 1. 2022 uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR online konferenci, ve které se zaměřil na oblast rovného odměňování, konkrétně na transparentnost. Konference reagovala na iniciativu Evropské komise, která na jaře 2021 zveřejnila návrh směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování. Dne 6. 12. 2021 se po sérii vyjednávání Rada EU pro zaměstnanost (EPSCO) shodla na obecném přístupu k tomuto návrhu. Návrh směrnice se tak posune do další fáze vyjednávání – trialogů mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou EU. Je pravděpodobné, že vyjednávání o směrnici bude probíhat také v průběhu předsednictví ČR v Radě EU, konference si proto kladla za cíl mj. zahájit diskuzi na toto téma mezi relevantními aktéry, jako jsou zaměstnavatelé, odbory, odborná a také politická veřejnost. Část konference, blok Zkušenosti a potřeby zaměstnavatelů, moderovala také Jana Skalková, manažerka HR programů Byznysu pro společnost.

Téma transparentního odměňování bylo představeno z mnoha různých perspektiv – ze sociologické, ekonomické a právní. Na konferenci vystoupili významní hosté a hostky, mezi nimi zástupkyně Evropské komise Irena Moozová, poslankyně Evropského parlamentu Radka Maxová, nebo vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, Vít A. Schorm. Nechyběly ani příklady z české a zahraniční praxe – zástupkyně britského odboru rovnosti nastínila britský systém transparentního odměňování, zástupkyně Komerční banky a Technologické agentury České republiky pak přiblížily zkušenosti s transparentním odměňováním v jejich organizacích.

Směrnice navrhuje sadu nástrojů transparentního odměňování, které by měly být legislativně zakotveny do právních řádů členských států. Jedná se např. o právo na informaci o mzdě či platu před nástupem do zaměstnání, možnost získat informaci o platové výši/mzdě na srovnatelné pozici, nebo každoroční reportování o rozdílech v odměňování mezi muži a ženami na pracovišti. Zavedení těchto opatření má potenciál včas odhalit nerovnosti na pracovišti a zároveň pomoci obětem platové/mzdové diskriminace, které v současném systému nemají, jak případnou existující nerovnost v odměňování dokázat.

Více informací naleznete ve shrnutí ZDE (tojerovnost.cz).

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts