STMicroelectronics

 

Společnost STMicroelectronics je pátým největším výrobcem integrovaných obvodů na světě. Jedná se o evropskou společnost, která má centrálu ve Švýcarsku a hlavní pobočky ve Francii a Itálii. Zaměstnává 48 000 zaměstnanců na celém světě, tj. v Evropě, USA, Asii a Africe. V České republice má společnost svoje vývojové centrum.

STMicroelectronics rozděluje svoje závazky, priority a cíle v oblasti korporátní sociální odpovědnosti do čtyř pilířů:

  1. Zaměstnanci – podporovat zaměstnance v jejich rozvoji a růstu ve společnosti, pečovat o jejich zdraví, bezpečnost a pohodu, a tím zajistit jejich schopnost přispívat k inovacím a obchodnímu úspěchu firmy.
  2. Produkty – vytvářet vysoce kvalitní, inovativní a ekologicky navržené produkty, které budou pomáhat zlepšovat kvalitu života koncových uživatelů se zaměřením na úsporu energie, zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí.
  3. Životní prostředí – ve všech oblastech činnosti společnosti snižovat dopad na životní prostředí. Dodržovat všechny cíle firemního desatera ochrany životního prostředí s důrazem na nízký dopad našich produktů na životní prostředí a neutralitu v produkci CO2.
  4. Společnost – dodržovat ve svých činnostech nejvyšší úroveň integrity podnikání. Vytvářet hodnoty pro všechny zainteresované strany prostřednictvím konstruktivní a transparentní spolupráce.

STMicroelectronics je také zapojena do humanitárních projektů. Patří sem Nadace ST, která zajišťuje základní počítačové vzdělání v rozvojových zemích a podporu mezinárodních humanitárních organizací.

Společenská odpovědnost je zapracována do interních firemních směrnic, které jsou v souladu s mezinárodními standardy, včetně programu OSN Global compact, OECD Corporate Governance, OECD Guidlenes for Multinational Enterprises.

Společnost STMicroelectronics je zařazena do hodnocení hlavních indexů udržitelnosti včetně ASPI (Francie), Dow Jones Sustainability Index (USA, Německo), Ethibel Sustainability Index (Belgie), ECPI (Itálie) a FTSE4Good (Velká Británie).

„Naše očekávání od členství v BpS je především sdílení zkušeností s ostatními kolegy a získání inspirace pro další kroky, kterými může naše fima přispět ke své korporátní zodpovědnosti,“ říká Eva Kulhánková, HR Director Eastern Europe, Israel, Managing Director Prague, STMicroelectronics.

www.st.com 

 
 

Další články

See all posts