TES firmy a voda

 

O problematice Firmy a voda

Voda je nezbytnou součástí života a všeho lidského konání. Dostatek vodních zdrojů a jejich kvalita má dopad na všechny druhy podnikání.  Rovnice platí i naopak: firmy významně ovlivňují stav vod v České republice. Snižování spotřeby vody je stále vyšší prioritou v rámci globální ochrany klimatu i při zajišťování udržitelných místních podmínek.

Odborná publikace Firmy a Voda – Udržitelné nakládání s vodou ve firemním sektoru ke stažení v české i anglické verzi zde. Publikace je významným výstupem pracovní skupiny TES Firmy a voda.

Česká republika leží na rozvodnici tří moří. Všechny její významnější toky odvádějí vodu do sousedních zemí. Vodní zdroje ČR zcela závisejí na atmosférických srážkách a na schopnosti krajiny i člověka vodu zadržovat.

V minulých letech se na našem území vyskytly extrémní jevy související s nerovnoměrným rozdělením srážek během roku. Veřejnost se obává především povodní, ale na území České republiky nalezneme také oblasti poměrně často sužované dlouhotrvajícím suchem. Rozšiřující se produkce výrobních firem, využívání spodních vod i rostoucí business parky mohou mít v důsledku možných změn výparu do atmosféry, či nedostatečnému přirozeného rozlivu tekoucích vod sice nepřímý, ale přesto značný dopad na místní změny v koloběhu vody.

Přestože se za posledních dvacet let výrazně zvýšila kvalita povrchových vod, rizika znečištění jsou stále aktuálním tématem, a to jak pro veřejnost, tak především i pro firmy, a to zejména s pohledem na stále se zvyšující informovanost o zdravotních efektech individuálních průmyslových chemických látek, které se dostávají do vodního prostředí. Snížená kvalita vod klade vysoké finanční nároky na jejich opětovné čištění před dalším využitím; navíc má negativní dopad na oživení vodních toků a snižuje jejich biodiverzitu.

Tematická expertní skupina (TES) Firmy a voda vznikla v dubnu roku 2013 při příležitosti Světového dne vody a zároveň v rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce vyhlášeného OSN.

Cílem skupiny je otevřít diskuzi o nakládání s vodou ve firemním sektoru v České republice.

 Členy TES jsou: Antalis, Ambruz & Dark Deloitte Legal, Skupina ČEZ, MOSAIC HOUSE, Plzeňský Prazdroj, Veolia Voda, Skanska, ŠKODA AUTO.

 Generálním patronem skupiny jsou pivovary Heineken Česká republika.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts