TES Komunikace udržitelnosti a CSR

 

Tematická expertní skupina zaměřená na efektivní komunikaci udržitelnosti, jak interně zaměstnancům, tak na externí komunikaci různým skupinám stakeholderů. TES se zaměří na důležitou roli komunikace v udržitelnosti podnikání a CSR, zásady komunikace těchto témat, definici souvisejících pojmů a očekávání firemních stakeholderů.

V rámci TES probíhajíu setkávání zástupců firem zaměřená na příklady dobré praxe a nové trendy v komunikaci CSR. Dále se zaměříme na stakeholder diskuse – série kulatých stolů s odborníky (stát, firmy, akademická obec, NNO, média atd.) s cílem definovat očekávání a sjednotit porozumění konceptu udržitelného a odpovědného podnikání. Chceme zveřejnit společné definice, příklady dobré praxe i možná doporučení pro ČR. Ty chceme dále využít nejen pro propagaci tématu, ale i pro například studenty vysokých škol jako zdroj informací o oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Nad původně plánované výstupy se firmy rozhodli společně rozvíjet spolupráci s českými médii, vzdělávat novináře v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání a motivovat je ke kvalitním výstupům v tomto tématu.

Cíle TES komunikace a CSR:

 • Poukázat na důležitost komunikace v oblasti udržitelnost a CSR.
 • Definovat pojmy udržitelnost a CSR a sjednotit porozumění této problematice pro ČR.
 • Zjistit a definovat očekávání jednotlivých skupin stakeholderů v oblasti udržitelnosti a CSR.
 • Přinést tipy, jak strategie i jednotlivé aktivity interně i externě komunikovat udržitelnost a CSR. Definovat problémy a překážky v komunikaci udržitelnosti a CSR.
 • Propagovat české příklady dobré praxe.

Plánované aktivity a výstupy TES:

 • Networkingová setkání, sdílení zkušeností a hledání best practise.
 • Novinářská cena odpovědného byznysu v rámci ceny TOP Odpovědná firma
 • Série kulatých stolů se stakeholdery (stát, firmy, akademická obec, NNO, média atd.)
 • Výstupní materiál k tématu: Kam kráčí české CSR? Trendy a očekávání
 • Výstupní materiál k tématu: Komunikace udržitelnosti a CSR: Tipy a příklady z praxe
 • Prezentace výsledků práce skupiny a příkladů dobré praxe na konferenci v dubnu 2015

Skupiny se účastní zástupci 16 členských firem platformy Byznys pro společnost: Skupina ČEZ, dm drogerie markt, EnviWeb, GE Money Bank, Heineken, IBM, Novartis, Plzeňský Prazdroj, PwC Česká republika, Santé Network, Siemens, Skanska, Sodexo Benefity, Tesco Stores, TPCA a Unilever.

Tematická expertní skupina (TES) je forma odborné spolupráce členských firem platformy Byznys pro společnost. TES je složena z odborníků v dané oblasti z členských firem platformy BPS. Po dobu svého působení ( 5-12 měsíců) se TES koncepčně věnuje zvolenému tématu z oblasti trvalé udržitelnosti a odpovědného podnikání, které chce rozvinout a odborně rozpracovat. TES má stanovené cíle a konkrétní výstupy, které jsou nastavené na začátku fungování skupiny. TES má obvykle jednoho patrona – firmu, která téma dlouhodobě řeší a může poskytnout své zkušenosti.

 

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts