Tesco Česká republika ušetřilo 72 000 tun emisí díky boji proti potravinovému odpadu

 

Jestliže svět radikálně nezmění zaběhlé návyky, potraviny se stanou do roku 2030 největším zdrojem globálních emisí. Každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, provozů potravinářského průmyslu a také supermarketů 931 milionů tun potravin. Potraviny, které se nikdy nespotřebují, tvoří 8 % celosvětových emisí.

Celá čtvrtina celosvětových emisí souvisí s jídlem a celosvětově jsou emise z potravinového odpadu vyšší než emise jakéhokoliv státu, s výjimkou USA a Číny . Organizace spojených národů upozorňuje, že světová populace v příštích 30 letech naroste o 2 miliardy lidí, ze současných 7,7 miliard na 9,7 miliard v roce 2050. S narůstající populací je vyvíjen větší tlak na klima a omezené zdroje naší planety.

Zastavení plýtvání potravinami je nejlepším způsobem, jak přispět ke snižování dopadu potravin na životní prostředí. Proto jsme se ve společnosti Tesco zavázali řešit potravinový odpad z farmy na vidličku již v roce 2016, kdy jsme jako první maloobchodník v České republice, potažmo celé střední Evropě, poprvé zveřejnili údaje o našem potravinovém odpadu. Letos naši pravidelnou výroční zprávu o potravinovém odpadu zveřejňujeme již popáté. Od té doby společnost Tesco v Česku snížila plýtvání potravinami ve svých provozovnách o 71 % a ušetřila tím téměř 72 000 tun emisí. 

Pokračujeme úspěšně v plnění cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG) snížit do roku 2030 na polovinu plýtvání potravinami. Stojí za tím naše dlouhodobá práce při nakládání s potravinovými přebytky a zvyšování objemu darovaných potravin. Díky obětavé práci našich kolegů jsme mohli v této důležité práci pokračovat i po celou dobu pandemie. Všech 184 obchodů Tesco v Česku daruje potravinové přebytky lidem v nouzi nebo jako krmivo pro zvířata. Prostřednictvím našeho partnerství s potravinovými bankami, které nám pomáhají přerozdělovat potravinové přebytky, jsme v uplynulém fiskálním roce darovali 1 364 tun potravin místním charitativním organizacím z našich obchodů. To odpovídá více než 3,2 milionu porcí jídel pro lidi v nouzi.

Úspěšně jsme tak distribuovali 87 % neprodaných potravinových přebytků vhodných pro lidskou spotřebu. Pomáhá nám to přiblížit se ke splnění našeho závazku, tedy že žádné potraviny vhodné k lidské spotřebě neskončí jako odpad.

Naše úsilí jde nad rámec našeho podnikání. Dobře víme, že nikdo se nedokáže vypořádat s plýtváním potravinami sám. Vyzýváme proto opakovaně ostatní firmy v rámci potravinářského průmyslu, aby následovaly našeho příkladu a začaly měřit a publikovat svá vlastní data. Následně pak bude možné podniknout cílená opatření. Vítáme, že se k nám připojilo deset našich středoevropských dodavatelů, včetně na českém trhu působících G’s Marketing nebo La Lorraine, kteří údaje o svém potravinovém odpadu zveřejní v září tohoto roku.

Bude mi potěšením se s Vámi osobně nebo virtuálně setkat a diskutovat o tom, co můžeme společně udělat, abychom inspirovali všechny ostatní velké potravinářské podniky, aby následovaly náš příklad a přijaly opatření, včetně měření a zveřejnění údajů o potravinovém odpadu. Naším cílem je společně přispět k udržitelnější budoucnosti.

 
 

Další články

See all posts