Tesco Stores ČR a.s.

 

tescostoresDlouhodobě udržitelné podnikání je základem naší strategie a zahrnuje v sobě i společenskou zodpovědnost. Pomocí CSR se snažíme vyjádřit zodpovědný přístup nejen ke své činnosti, ale i k prostředí, v němž působíme, a komunitám, které v těchto lokalitách žijí.

V roce 2009 jsme založili Nadační fond Tesco, který se zaměřuje na pomoc v sociální a zdravotní oblasti, na podporu vzdělání a ochranu životního prostředí. Jeho stěžejními projekty jsou Běh pro život a grantová řízení. Při příležitosti otevření nových hypermarketů pravidelně věnujeme finanční částku neziskové organizaci sídlící v okolí. Naši zaměstnanci se účastní i dobrovolnického programu, kdy pomáhají každoročně řadě neziskových organizací.

Zelené aktivity, resp. ochrana prostředí, ve kterém žijeme, patří mezi jednu z našich klíčových priorit. V roce 2006 jsme se celosvětově zavázali snížit uhlíkovou stopu do roku 2020 o 50 %. Do roku 2050 se pak chceme stát společností s nulovou uhlíkovou stopou. V loňském roce jsme v Jaroměři otevřeli první ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Evropě. V nových i stávajících obchodech zavádíme řadu energeticky úsporných opatření, samozřejmostí je i třídění obalů a odpadu. V zásobování obchodů klademe důraz na maximální efektivní vytěžení kamionů. V Praze pro zásobování malých obchodů používáme auta na stlačený zemní plyn.

Budujeme férové a dlouhodobé vztahy s dodavateli, obchodními partnery, zákazníky a zaměstnanci, dodržujeme etický kodex a protikorupční opatření. Podporujeme české výrobky a lokální dodavatele. Zákazníci tak najdou ve všech našich obchodech tisíce českých produktů a v obchodech jednotlivých regionů stovky zboží od lokálních dodavatelů. Například v každém obchodě Tesco najdete výrobky od místního pekaře nebo pivo z místního pivovaru.

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts