Tetra Pak Česká Republika, s. r. o.

 

tetraTetra Pak je světově největším výrobcem a dodavatelem kompletních řešení v oblasti zpracování a balení potravin.

Nabízí rozsáhlý sortiment řešení pro nápoje (mléko, džusy, víno) a další potraviny (mléčné či ovocné dezerty, zmrzliny, výrobky z rajčat, olivový olej apod). Ve spolupráci se zákazníky i dodavateli již 60 let vyvíjí vlastní špičkové systémy (stroje a zařízení) pro zpracování a balení potravin, navrhuje a obsluhuje celé výrobní či zpracovatelské provozy a distribuci potravin a nápojů.  Komplexní činnost firmy odpovídá zásadám ekologické politiky a trvale udržitelného rozvoje se snahou maximálně podporovat ochranu životního prostředí v každém článku řetězce výroby a spotřeby. Tetra Pak využívá obnovitelné zdroje, trvale snižuje spotřebu surovin a energií, sleduje životní cyklus svých výrobků, podporuje ekologické programy i samotnou recyklaci a druhotné zpracování nápojového kartonu. Produkty společnosti každodenně používají miliony zákazníků ve více než 170 zemích světa.

Tetra Pak věří v odpovědné vůdčí postavení v rámci odvětví, dosahování rentabilního růstu v souladu se zásadami ekologicky udržitelného rozvoje a občanskou angažovanost firmy. Přijímá odpovědnost za své kroky a přispívá k lepší kvalitě života v komunitách, v nichž aktivně působí.

V České republice působí Tetra Pak od roku 1991, od té doby inicioval několik významných společensko-odpovědných projektů. V roce 1996 byl z podnětu společnosti založen program Školní mléko – státem dotovaný prodej mléka a mléčných výrobků v mateřských a základních školách. Ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM Tetra Pak také významně přispěl k zahájení celoplošného systému sběru a recyklace použitých nápojových kartonů u nás.

V rámci evropského roku dobrovolnictví se Tetra Pak také soustředí na podporu aktivního zapojování zaměstnanců do projektů společenské odpovědnosti a dobrovolnických aktivit. Organizuje dobrovolnické dny pro své zaměstnance. Spolupracuje s Fórem dárců, Nadací Partnerství a Nadací Jedličkova ústavu.

Přihlášení člena

informace o členství

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts