TOP Odpovědná firma 2020

 

Přihlášky do 17. ročníku soutěže můžete podat do 15. srpna 2020 prostřednictvím webových stránek www.odpovednefirmy.cz.

Využijte poslední příležitost získat nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného a odpovědného přístupu k podnikání!

Zažíváme turbulentní časy. Společnosti čelí bezprecedentním výzvám v době, kdy se trh zásadním způsobem mění. Jedna věc je však jistá: Do budoucna budou prosperovat jedině firmy, které dokážou současných podmínek využít k restrukturalizaci, při níž budou zachovány a posíleny pouze takové principy a postupy, které jsou v souladu se zásadami společenské odpovědnosti a trvale udržitelného rozvoje.

Šanci na úspěch v měnících se podmínkách mají společnosti, které nepoleví v úsilí uplynulých let uspět na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Ty, které ve své snaze vytrvají a budou všemožně rozvíjet principy CSR, mezi něž patří etický přístup v managementu, respekt
k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Zařaďte se mezi společnosti, které dokážou této jedinečné šance využít, a přihlaste svůj projekt či strategii udržitelnosti do ocenění TOP Odpovědná firma 2020.

Ocenění TOP Odpovědná firma 2020 je jediný rating svého druhu v ČR. Je určený firmám všech velikostí a oboru působení, zdrojem unikátních dat pro rozvoj firemních strategií a projektů i nenahraditelnou inspirací a příkladem dobré praxe v udržitelnosti a CSR. Firma, která ho získá, zároveň dostává i potvrzení, že její strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy i společenské potřeby a přispívají k její konkurenceschopnosti. Taková firma inspiruje instituce i veřejnost a efektivně zapojuje své zaměstnance.

Registrace probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz. Organizátorem je aliance odpovědných firem Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice. Jejími členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracuje s klíčovými svazy, institucemi i státem.

Přihlášky posoudí odborná porota, jejímiž členy jsou odbornice a odborníci z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, akademické sféry, médií, ale i významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.

Hodnocení dvou strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení pěti oblastí: strategie, odpovědné HR, odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci, životní prostředí a podpora komunit. Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem.

U projektových kategorií (TOP Odpovědná firma v diverzitě se subkategorií Covid-19; TOP Odpovědná malá firma pomáhající okolí rovněž se subkategorií Covid-19; TOP Odpovědná firma v životním prostředí a TOP Odpovědná firma v reportingu) vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

Přihlaste svoji firmu do soutěže a postavte se po bok 73 společnostem, které se s více než stovkou strategií či projektů zúčastnily loňského ročníku.

Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků je plánován na 19. listopadu 2020.

 
 

Další články

See all posts