Trendy v diverzitě v příloze LN

 

Byznys pro společnost spolu s Lidovými novinami připravil speciální část k diverzitě na českém pracovním trhu. Seznamte se s tím, jak situaci vidí ministr české vlády Jiří Dienstbier i zástupci velkých zaměstnavatelů.

Proč jsme přílohu připravili? To ve svém úvodníku k příloze vysvětlovala Pavlína Kalousová z Byznysu pro společnost.

Světové značky již nejsou spojeny pouze s úspěšnými staršími manažery, ale stále více vidíme v jejich čele úspěšné ženy. Inovace přichází ze všech generací, národností a koutů světa. Firmy jako Facebook, IBM, Hewlett-Packard, Pepsi-Co, General Motors a mnohé další mají dnes v nejvyšším vedení ženy. Generace startupů přichází s mladými manažery do 30 let, kteří dosahují celosvětového úspěchu. Nejen to je důkazem, že se firmy otvírají a rozmanitost názorová, věková, gendrová i národnostní začíná být v podnikání hodnotou.

České prostředí se podpoře diverzity na pracovišti učí. Firmy čelí změnám na trhu práce, kdy nejen, že diverzita přináší různé zkušenosti a pohledy, tedy inovaci, ale také umožňuje zaměstnavatelům získat zaměstnance ze skupin, které doposud nebyly na trhu práce dostatečně aktivní. Tak například máme mnohem více vysokoškolsky vzdělaných žen než mužů, přesto máme nízkou zaměstnanost žen ve věku 30-34 let. Nejméně v celé Evropě pracují ženy s dětmi do 6 let.

Přestože diverzita není jen o ženách a mužích, jedním z indikátorů, jak poznat, že se české firmy rozmanitosti skutečně učí je složení jejich nejvyššího vedení. Zajímavé jsou proto výsledky prvního Indexu zastoupení žen ve vedení firem. I když se firmy dobrovolně diverzitě věnují, například pod hlavičkou evropské Charty diverzity, pro další podporu potřebujeme stát. Ne, aby reguloval, ale jednoduše proto, aby šel příkladem.

Celou přílohu naleznete zde:

Obrázek2

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts