Udržitelnost podnikání ocení již po patnácté TOP Odpovědná firma 2018

 

Až do 31. července mohou malé i velké firmy hlásit své projekty a strategie udržitelnosti do ocenění TOP Odpovědná firma 2018. Registrace probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz. Cena již 15 let vyzdvihuje zajímavé aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání v ČR. Přihlášky hodnotí odborná nezávislá porota. Každoroční velký zájem o cenu ukazuje, že firmám na odpovědném přístupu záleží, a to nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

TOP Odpovědná firma je ojedinělý nezávislý systém benchmarkingu, který hodnotí a oceňuje strategické aktivity v oblasti firemní udržitelnosti. Tedy činnost firem, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cena, organizovaná aliancí Byznys pro společnost, je otevřena velkým i malým společnostem. Rozhodující je komplexnost projektů, přínos pro společnost a inovativnost, velikost firmy nebo výše investice v tomto ohledu nehraje roli.

Benchmarking Odpovědná firma dnes využívá mnoho firem pro to, aby získaly zpětnou vazbu na své aktivity v odpovědném a udržitelném přístupu. Ty nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: obrovský hodnotový posun, dlouhodobost CSR strategií a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat,“ říká Pavlína Kalousová, za pořádající Byznys pro společnost.

TOP Odpovědná firma umožňuje všem firmám bez rozdílu na velikosti či oboru ukázat, že právě ony mohou v rámci trvalé udržitelnosti udávat trend. Díky cenám mohou změřit síly s konkurencí, odměnit angažovanost svých zaměstnanců i podpořit svou značku.

Přihlašování do cen probíhá bezplatně online na stránkách www.odpovednefirmy.cz až do 31. července 2018. Vítězové budou oznámeni na slavnostním galavečeru letos v říjnu. V rámci účasti je navíc možné získat benchmarking, který na základě přihlášek zmapuje situaci firmy v odpovědném přístupu k podnikání. Firma tak obdrží analytickou zpětnou vazbu ke svým programům a projektům i doporučení, jak dále pokračovat.  

Přihlášky posoudí odborná nezávislá porota složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. Všechny kvalitní strategie a projekty budou dle dosažené úrovně oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým titulem. „Jsem sám podnikatel, a proto dokážu ocenit každý počin, který vybočuje z řady a staví vyšší smysl a společenskou odpovědnost na přední místa ve firemní kultuře,“ říká Ondřej Tomas, člen poroty a zakladatel firem CleverMaps a CleverAnalytics.

Své místo v TOP Odpovědné firmě naleznou malé i velké firmy

 • podnikající v souladu s principy odpovědného a udržitelného podnikání
 • rozvíjející strategické programy pro zaměstnance
 • podporující rozmanitost a začlenění různých skupin na trh práce
 • snižující svůj dopad na životní prostředí
 • podporující prospěšná inovativní řešení
 • otevřeně reportující o své činnosti a jejích dopadech
 • kladoucí důraz na kvalitní a transparentní vztah s dodavateli a zákazníky

Možnost konzultace registrací

Firmy mohou v rámci registrace po předchozí domluvě využít konzultaci zdarma, která proběhne 19. června 2018 od 14.00 do 16.00 v BPS. Na semináři se bude probírat, jak soutěž proběhne, jaké jsou podmínky účasti, jaká jsou kritéria nových kategorií, jak vyplnit přihlášky do jednotlivých kategorií, jak budou strategie a projekty hodnoceny a co je důležité z pohledu hodnotitele.

PŘEHLED KATEGORIÍ:

Strategické:

 • TOP Odpovědná velká firma
 • TOP Odpovědná malá firma, cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Projektové:

 • TOP Odpovědná firma v komunitě – Počin roku, cena společnosti ČSOB
 • TOP Odpovědná firma ve firemním dobrovolnictví
 • TOP Odpovědná firma v diverzitě
 • Gesto roku 2018: Vzdělání a odpovědnost, cena Deníku E15 v odborné spolupráci s BPS
 • TOP Odpovědná firma v životním prostředí, cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Speciální:

 • TOP Odpovědná firma Reporting

 

Ceny TOP Odpovědná firma 2018 podporují:

Hlavní partner:

Vodafone Czech Republic

Partneři:

ČSOB, GSK, Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika

Záštita: 

Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, MPSV ČR

Hlavní mediální partner:

E15

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts